• 505 träffar
  • Eduklips, 2015, Från 13 år, 4 min, Film EDUS1619
  • Matematik i vardagen stöter de flesta av oss på någon gång... Detta utbildningsklipp handlar om geometri.
  • Eduklips, 2015, Från 13 år, 5 min, Film EDUS1620
  • Matematik i vardagen stöter de flesta av oss på någon gång... Detta utbildningsklipp handlar om statistik.
  • Eduklips, 2015, Från 13 år, 4 min, Film EDUS1621
  • Matematik i vardagen stöter de flesta av oss på någon gång... Detta utbildningsklipp handlar om procent.
  • FilmCentrum, 2014, Från 13 år, 111 min, Film V8256
  • Nathan har alltid haft problem att lära känna människor, till och med sin egen mor. Siffror däremot, är han desto bättre på.
  • Filmo, 2016, Från 13 år, 46 min, Film V8487
  • 0,85 grader, 95 procent och en biljon ton är de tre siffror som behövs för att förklara och kartlägga klimatförändringen, både historiskt såväl som för oss idag och i framtiden. Vad står 95 % för?
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 28 min, Film U104595-01
  • Om språket som makt och om behovet av att ämneslärare arbetar språkutvecklande i alla ämnen. Experterna Barbro Westlund och Maria Wiksten talar om språkliga svårigheter, missförstånd och skillnaden mellan vardagsspråk och akademiskt språk. Vi får också möta matematikläraren Torben Lundén som förena
  • Filmo, 2018, Från 13 år, 41 min, Film V8990
  • Elevnära, intressant och kul matematikfilm som visar hur sannolikhetslära, statistik och algoritmer används i vår vardag.
  • Eduklips, 2017, Från 7 år, 4 min, Film EDUS991035
  • I det här utbildningsklippet lär du dig att se skillnaden på udda och jämna tal.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 10 år, 12 min, Film U103976-17
  • Barn från olika länder gör enkla vardagsexperiment relaterade till naturvetenskap och teknik, lämpliga för mellanstadiet. Fysikaliska lagar, material och fenomen testas. Många experiment går att göra själv, andra bör göras lite mer kontrollerat. Och så finns de stora experimenten som kräver styrka
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 28 min, Film U104595-02
  • Om språkets mönster och strukturer. Experterna Josefin Nilsson och Maria Wiksten berättar hur lärare kan arbeta språkutvecklande genom att packa upp och synliggöra texter och hur arbetssätten inom de praktisk-estetiska ämnena kan berika de teoretiska ämnena. Vi får se läraren Susanne Jönsson ta h
  • Utbildningsradion, 2020, Från 19 år, 17 min, Film UR216915
  • Vilket ansvar har skolan för vad som händer i hemmet? För en lärare är det självklart att ha struktur på skoldagar och lektioner, men när eleverna sitter hemma så är det ju där strukturen måste skapas. Elin Örnebring är speciallärare i matematik för åk 4 - 9 och bor just nu i Berlin, där hennes bar
  • Utbildningsradion, 2020, Från 19 år, 5 min, Film UR220767
  • Hur kan man - med samma lärobok och med läroplanen som utgångspunkt - både hålla de duktigaste eleverna motiverade och ge dem med störst svårigheter stöd? Mellanstadieläraren Nathalie Sundsten Landin har skapat konceptet Räkna med mig. De som är klara med sina räkneuppgifter får hjälpa de yngre e
  • Utbildningsradion, 2020, Från 19 år, 6 min, Film UR220768
  • Eva-Stina Källgården lägger matematikboken åt sidan med jämna mellanrum och ägnar lektionstiden åt spel, lekar och experiment istället. Det fungerar alltifrån de allra yngsta barnen på grundskolan, där det främst handlar om att ge en god relation till matematikämnet, till studenterna på lärarutbild
  • Utbildningsradion, 2015, Från 19 år, 29 min, Ljud L104147-22
  • Eva Björklund utvecklar läromedel i matematik. Hon är även lärare i matematik och NO på Herrgårdsskolan i Göteborg och baserar sin undervisning på fyra grundpelare som hon menar är nödvändiga för en god matematikundervisning. Under en dag följer vi Eva för att få veta mer om dessa grundpelare och o
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 16 min, Ljud L104203-93
  • Många elever är ovana vid att behöva föra dialog och argumentera för hur de räknar och tänker kring matematik. Att få till den typen av samtal i helklass kan vara en utmaning. Det krävs envishet och metoder, säger Karolina Fredriksson på Skolforskningsinstitutet. Hon har jobbat med deras systematis
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 29 min, Ljud L104664-38
  • Lärarrummet porträtterar inspirerande och engagerade pedagoger över hela landet i levande och fördjupande reportage. Lyssnaren får följa med in i klassrummen, ta del av lärarnas syn på pedagogik och höra vilka knep och metoder de använder sig av för att nå fram till eleverna. Säsong 6.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 19 år, 58 min, Film U104982-01
  • Svensk dokumentärfilm om matematikens skönhet och om att uppskatta problemlösning. Möt unga matematiker som tävlar i matematik och tränar inför den internationella matematikolympiaden för gymnasister.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 8 min, Film U105391-01
  • Matteläraren Torben Lundén på Bäckahagens skola i Stockholm tycker att det är viktigt att arbeta språk- och kunskapsutvecklande i matematiken. Matematik är ju inte bara siffror - utan även ord, begrepp och meningar, menar han. Torben försöker måla begreppen för att öka förståelsen. I klassrummet
  • Utbildningsradion, 2020, Från 19 år, 14 min, Film UR216610
  • Tips på hur du som lärare kan få eleverna att skriva bättre förklaringar i matematik och på så sätt höja resultaten! I läraren Annicka Macklins matteundervisning är skrivandet centralt. Forskaren Ola Hellenius tipsar om hur man kan skapa övningar för att förbättra skrivförmågan i matte. Docenten