• 536 träffar
  • Eduklips, 2015, Från 13 år, 4 min, Film EDUS1619
  • Matematik i vardagen stöter de flesta av oss på någon gång... Detta utbildningsklipp handlar om geometri.
  • Eduklips, 2015, Från 13 år, 5 min, Film EDUS1620
  • Matematik i vardagen stöter de flesta av oss på någon gång... Detta utbildningsklipp handlar om statistik.
  • Eduklips, 2015, Från 13 år, 4 min, Film EDUS1621
  • Matematik i vardagen stöter de flesta av oss på någon gång... Detta utbildningsklipp handlar om procent.
  • Kunskapsmedia AB, 2015, Från 13 år, 15 min, Film V8189-2
  • Det här är en serie om matematik riktad till högstadieelever som ska ge inspiration och förståelse för hur vi kan använda matematik i vardagen och i framtida yrkeslivet. I varje avsnitt fokuserar serien på ett delämne inom matematiken för årskurs 7-9 och i det här avsnittet tar vi fasta på...
  • Kunskapsmedia AB, 2015, Från 13 år, 15 min, Film V8189-1
  • Det här är en serie om matematik riktad till högstadieelever som ska ge inspiration och förståelse för hur vi kan använda matematik i vardagen och i framtida yrkeslivet. I varje avsnitt fokuserar serien på ett delämne inom matematiken för årskurs 7-9 och i det här avsnittet tar vi fasta på...
  • Kunskapsmedia AB, 2015, Från 13 år, 15 min, Film V8189
  • Det här är en serie om matematik riktad till högstadieelever som ska ge inspiration och förståelse för hur vi kan använda matematik i vardagen och i framtida yrkeslivet. I varje avsnitt fokuserar serien på ett delämne inom matematiken för årskurs 7-9 och i det här avsnittet tar vi fasta på...
  • FilmCentrum, 2014, Från 13 år, 111 min, Film V8256
  • Nathan har alltid haft problem att lära känna människor, till och med sin egen mor. Siffror däremot, är han desto bättre på.
  • Filmo, 2016, Från 13 år, 46 min, Film V8487
  • 0,85 grader, 95 procent och en biljon ton är de tre siffror som behövs för att förklara och kartlägga klimatförändringen, både historiskt såväl som för oss idag och i framtiden. Tre matematiker berättar om klimatförändringen på ett sätt som du aldrig har hört tidigare. Genom siffrornas tydliga klarspråk berättar de en häpnadsväckande historia om vårt klimat
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 28 min, Film U104595-01
  • Om språket som makt och om behovet av att ämneslärare arbetar språkutvecklande i alla ämnen. Experterna Barbro Westlund och Maria Wiksten talar om språkliga svårigheter, missförstånd och skillnaden mellan vardagsspråk och akademiskt språk. Vi får också möta matematikläraren Torben Lundén som förena
  • Eduklips, 2017, Från 7 år, 4 min, Film EDUS991035
  • I det här utbildningsklippet lär du dig att se skillnaden på udda och jämna tal.
  • Filmo, 2018, Från 13 år, 41 min, Film V8990
  • Elevnära, intressant och kul matematikfilm som visar hur sannolikhetslära, statistik och algoritmer används i vår vardag.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 10 år, 12 min, Film U103976-17
  • Barn från olika länder gör enkla vardagsexperiment relaterade till naturvetenskap och teknik, lämpliga för mellanstadiet. Fysikaliska lagar, material och fenomen testas. Många experiment går att göra själv, andra bör göras lite mer kontrollerat. Och så finns de stora experimenten som kräver styrka
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 28 min, Film U104595-02
  • Om språkets mönster och strukturer. Experterna Josefin Nilsson och Maria Wiksten berättar hur lärare kan arbeta språkutvecklande genom att packa upp och synliggöra texter och hur arbetssätten inom de praktisk-estetiska ämnena kan berika de teoretiska ämnena. Vi får se läraren Susanne Jönsson ta h
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 8 min, Film U105391-01
  • Matteläraren Torben Lundén på Bäckahagens skola i Stockholm tycker att det är viktigt att arbeta språk- och kunskapsutvecklande i matematiken. Matematik är ju inte bara siffror - utan även ord, begrepp och meningar, menar han. Torben försöker måla begreppen för att öka förståelsen. I klassrummet
  • Utbildningsradion, 2015, Från 13 år, 6 min, Film U103608-04
  • Ett av Skolverkets kunskapskrav i matematik för årskurs 9 förklaras: Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan till
  • Utbildningsradion, 2015, Från 13 år, 11 min, Film U104137-04
  • Ett av Skolverkets kunskapskrav i matematik för årskurs 9 förklaras: Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan till
  • Utbildningsradion, 2015, Från 19 år, 29 min, Ljud L104147-22
  • Eva Björklund utvecklar läromedel i matematik. Hon är även lärare i matematik och NO på Herrgårdsskolan i Göteborg och baserar sin undervisning på fyra grundpelare som hon menar är nödvändiga för en god matematikundervisning. Under en dag följer vi Eva för att få veta mer om dessa grundpelare och o
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 16 min, Ljud L104203-93
  • Många elever är ovana vid att behöva föra dialog och argumentera för hur de räknar och tänker kring matematik. Att få till den typen av samtal i helklass kan vara en utmaning. Det krävs envishet och metoder, säger Karolina Fredriksson på Skolforskningsinstitutet. Hon har jobbat med deras systematis