• 9 träffar
  • Utbildningsradion, 2015, Från 13 år, 28 min, Film U102771-01
  • Rihem är skoltrött och har svårt att minnas saker. När hon provar att plugga till prov med hjälp av olika metoder visar det sig att hon höjer sina resultat rejält. I programmet får vi tips på strategier som hjälper hjärnan att minnas bättre, till exempel genom association och repetition enligt ett
  • Utbildningsradion, 2015, Från 13 år, 27 min, Film U102771-02
  • Att vara en bra läsare är avgörande i nästan alla ämnen. Men det är inte bara att stoppa ner huvudet i boken och följa raderna, man behöver skaffa sig lässtrategier. Noah och läraren Martin ger oss tips på strategier att använda innan man läser, under läsningen och efter att man läst.
  • Utbildningsradion, 2015, Från 13 år, 28 min, Film U102771-03
  • Matematik förknippas ofta med dåligt självförtroende. Många tror att vissa är mattemänniskor och andra inte, men alla kan bli bättre med rätt strategier. Vi följer Albin i klass 9 som tycker att ämnet är svårt. Lärare Martin ger honom utmaningar och berättar om strategier han kan använda sig av för
  • Utbildningsradion, 2015, Från 13 år, 28 min, Film U102771-04
  • Med tekniken har ungdomar ständig tillgång till information. Det kan göra att det blir svårt att fokusera på en uppgift. Med god planering kan det bli lättare och man slipper onödig stress. Läraren Martin hjälper en elev att planera och sprida ut sitt skolarbete över flera kortare pass istället för
  • Utbildningsradion, 2015, Från 13 år, 28 min, Film U104563-01
  • Finns det sätt att bättre komma ihåg det man lär sig i skolan? Rihem är skoltrött och har svårt att minnas saker. Hon provar att plugga till ett engelskaprov och ett musikhistoriaprov med hjälp av olika strategier för att minnas bättre och det visar sig att hon höjer sina resultat rejält. På engels
  • Utbildningsradion, 2015, Från 13 år, 27 min, Film U104563-02
  • Att vara en bra läsare är avgörande i nästan alla ämnen. Men det är inte bara att stoppa ner huvudet i boken och följa raderna, man behöver skaffa sig lässtrategier. Med hjälp av Noah och läraren Martin får vi tips på strategier att använda innan man läser, under läsningen och efter att man läst. D
  • Utbildningsradion, 2015, Från 13 år, 28 min, Film U104563-03
  • Matematik förknippas ofta med dåligt självförtroende. Många tror att vissa är mattemänniskor och andra inte, men alla kan bli bättre med rätt strategier. Vi följer Albin i klass 9 som tycker att det är svårt med matematiken i skolan. Han tycker att hans vänner alltid förstår uppgifterna snabbare än
  • Utbildningsradion, 2015, Från 13 år, 28 min, Film U104563-04
  • Med tekniken har ungdomar ständig tillgång till information. Det kan göra att det blir svårt att fokusera på en uppgift. Med god planering kan det bli lättare och man slipper onödig stress. Läraren Martin hjälper en elev att planera och sprida ut sitt skolarbete över flera kortare pass istället för
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 28 min, Ljud UR207642
  • Pojkar har generellt sett lägre betyg än flickor. Skillnaden brukar förklaras med att en antipluggkultur håller pojkarna tillbaka. Vad är antipluggkultur och vad kan man göra åt den? Vi besöker två skolor som på olika sätt jobbar med att höja pojkarnas resultat. På Järvenskolan Tallås i Katrineho