• 336 träffar
  • Utbildningsradion, 2016, Från 13 år, 1 min, Film U104357-01
  • Här får du tips på hur du kan planera så att det blir enklare att sköta skolarbetet och för att få tid för annat som är kul. Skriv in i en kalender, i telefonen eller på papper, när du ska plugga och vad du ska plugga. Planera även in fritidsaktiviteter. Med tydliga rutiner kan du minska strulet, b
  • Utbildningsradion, 2016, Från 13 år, 1 min, Film U104357-02
  • Läraren Martin Fernström tipsar om att använda en måltrappa för att förenkla skolarbetet. Det handlar om att dela upp skolarbetet i mindre delar och ta ett steg i taget. Jobba mot delmål så blir det enklare att nå det övergripande målet.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 13 år, 5 min, Film U104357-03
  • Ibland kan det vara svårt att komma igång att plugga. Det kan vara skönt för stunden att skjuta upp pluggandet. Men det blir jobbigt i längden. Tricket för att komma igång är att ha bra strategier. Här får du tips på strategier som hjälper dig att komma igång att plugga.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 13 år, 4 min, Film U104357-04
  • Här får du tips på hur du kan använda tiden i klassrummet på ett bra sätt så att pluggandet på fritiden blir mer effektivt. Kom utvilad och mätt till lektionen och ha med det material som du kommer att behöva. Ta anteckningar, det hjälper till att minnas. Våga ställa frågor och lyssna aktivt.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 13 år, 1 min, Film U104357-05
  • Läraren Martin Fernström berättar om stress, oro och att hålla fokus. Om du har planerat väl är det lättare att hålla fokus. Träna på att återfå fokus om du tappar det, i stället för att krampaktigt hålla kvar det. Stäng av saker som distraherar dig och ökar din stress.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 13 år, 2 min, Film U104357-06
  • Här får du tips på hur du kan använda associeringsteknik och att tänka i bilder för att lära dig saker. Det kan vara att associera till lite galna saker som är lätta att komma ihåg när du till exempel ska lära dig nya krångliga ord.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 13 år, 1 min, Film U104357-07
  • Här får du tips på hur du kan gå visualiseringspromenad för att lära in. Gå en minnespromenad och visualisera olika saker du behöver lära dig på olika platser. När du sedan behöver kunskaperna vid förhör eller prov så kan du föreställa dig de olika platserna och det du visualiserat.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 13 år, 3 min, Film U104357-08
  • Läraren Martin Fernström demonstrerar associeringsteknik med hjälp av japanska glosor. Lär in nya ord och begrepp genom att associera det du ska minnas till bilder, platser och koppla till annan kunskap som du redan har.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 13 år, 1 min, Film U104357-09
  • Här får du tips på hur du kan jobba med tidslinjer för att lära dig historiska förlopp. Gör en ramsa av ord du behöver minnas och rita bilder som stöd. Rihem visar hur hon använder tidslinjer och gör en ramsa för att lära sig musikhistoriens olika epoker.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 13 år, 1 min, Film U104357-10
  • Här får du lära dig hur du kan använda 10-minutersregeln. Det handlar om lära sig genom att repetera efter 10 min, en dag, en vecka, en månad och så vidare för att lagra kunskaper i långtidsminnet.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 13 år, 2 min, Film U104357-11
  • Här får du tips på hur du kan lära dig glosor genom att dela in dem i kategorier. Gör lappar med glosorna på och förhör dig själv i stället för att bara läsa glosorna. Använd tekniken framplockning ur minnet för att komma ihåg bättre och prata med andra som pratar språket du ska lära dig.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 13 år, 1 min, Film U104357-12
  • Förslag på strategier du kan använda när du ska skriva prov. Först och främst är det bra att komma till provet mätt och utvilad. På plats är det vettigt att börja med att läsa igenom provet och fråga läraren om det är någon fråga som är svår att förstå. Ett tips är också att markera verben i frågor
  • Utbildningsradion, 2016, Från 13 år, 5 min, Film U104357-13
  • Det är svårt att förbereda sig inför en uppsats på samma sätt som till ett prov. Det finns dock några saker som är bra att tänka på, fundera till exempel på vem mottagaren är och anpassa språket därefter. Om det känns trögt att komma igång går det bra att vänta med inledningen till slutet. Kom ocks
  • Utbildningsradion, 2016, Från 13 år, 5 min, Film U104357-14
  • Det kan vara jobbigt att få hjärnsläpp när du ska skriva prov. Här får du konkreta tips på vad du kan göra för att komma ur känslan av panik och hjärnsläpp. Du kan till exempel göra en avslappningsövning, rita en bild av frågan eller be läraren att läsa upp frågan du har fastnat på.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 13 år, 3 min, Film U104357-15
  • Hur kan du använda kroppsspråket när du ska hålla tal? Här kan du lära dig hur du skapar ett gott första intryck, hur du kan stå och röra dig och hur du kan skapa tillit och intresse för det du talar om.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 13 år, 2 min, Film U104357-16
  • Här får du tips på strategier för att hålla tal. Vi följer Beka när han går igenom processen. Det börjar med att han kommer på ett ämne och samlar in fakta om ämnet. Därefter strukturerar han materialet och övar på föredraget framför en spegel.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 13 år, 2 min, Film U104357-17
  • Varför är det viktigt med samarbete och vad kännetecknar gott samarbete? Att lära sig i grupp påminner om hur det är på moderna arbetsplatser, i en grupp delar man ansvar och arbetar mot samma mål.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 13 år, 1 min, Film U104357-18
  • Om man kan diskutera med andra kan det bli lättare att förstå och ibland är det lättare att ställa en fråga till en vän om något man inte förstår än att fråga läraren. Ett bra sätt att lära sig mer är att turas om att förklara saker för varandra.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 13 år, 1 min, Film U104357-19
  • Här får ni tips på hur ni kan jobba med grupparbete. Vad är viktigt för att grupparbetet ska fungera? Det kan vara bra att vara två till fem personer i en grupp. Se till att ni förstår uppgiften som ska göras och bestäm vem som ska göra vad. Låt alla komma till tals och lyssna på varandra.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 13 år, 1 min, Film U104357-20
  • Här får du tips på lässtrategier. Det handlar om strategier för att komma igång att läsa, att hålla koncentrationen och att ställa frågor till texten för ökad läsförståelse. Om du lätt tappar koncentrationen, läs i kortare pass och öka på tiden i takt med att du orkar läsa längre.