• 742 träffar
  • Utbildningsradion, 2015, Från 19 år, 28 min, Film U104066-01
  • Vi får följa Yin-Fei Lin, förstelärare och modersmålslärare i mandarin på Språkcentrum i Göteborg. Det är en viktig mötesplats för modersmålslärarna som ofta arbetar ensamma. Här får de en chans att diskutera och umgås med kollegor. Tillsammans med eleverna på gymnasiet gör Yin-Fei Lin ett studiebe
  • Utbildningsradion, 2015, Från 19 år, 28 min, Film U104066-03
  • Abdullahi Mohamed Mohamud arbetar som modersmålslärare på ett flertal olika skolor i Partille och han vill också gärna verka som en brobyggare mellan föräldrarna, barnen och skolan. Vi får följa med honom på lektioner, under studiehandledning, utvecklingssamtal och småprat med andra lärare på skolo
  • Utbildningsradion, 2015, Från 19 år, 28 min, Film U104066-04
  • Haydar Diljen är förstelärare, studiehandledare och modersmålslärare i kurdiska på Centrum för tvåspråkighet i Västerås. Haydar och ämneslärarna på högstadiet har ett tätt samarbete kring elevernas studiehandledning. På så sätt förstärker han ämnesläraren under lektionerna. Haydar och de andra mode
  • Utbildningsradion, 2015, Från 19 år, 28 min, Film U104066-05
  • Vi får följa Sara Mariana Åström, modersmålslärare i sydsamiska i Jokkmokk. I programmet är vi med när hon undervisar en grupp elever på grundskolan och en grupp på gymnasienivå. På grundskolenivå handlar det om att lära sig läsa och skriva. På gymnasienivå tränar hon elevernas analytiska förmåga o
  • Utbildningsradion, 2015, Från 19 år, 28 min, Film U104066-06
  • Olga Voropaj är sedan 2002 modersmålslärare i ryska på Järfälla Språkcentrum. Hon är förstelärare och undervisar 60 elever i olika åldrar i fler än tio olika skolor. Olga är en aktiv lärare som vill utvecklas och som snabbt tar till sig nya rön, teknik och idéer inom exempelvis IKT. Vi får bland an
  • Utbildningsradion, 2015, Från 19 år, 28 min, Film U104066-02
  • Anna Anu Viik har sadlat om från klasslärare till modersmålslärare i finska. Det är en ovanlig bakgrund för modersmålslärare. Anna undervisar en eller få elever åt gången och vill införa distansundervisning i modersmålsundervisningen.
  • EffectiveTrainingSolutions AB, 2019, Från 13 år, 101 min, Film V9235
  • Maryam älskar sitt arbete som läkare på den saudiska landsbygden, även om det finns manliga patienter som vägrar att behandlas av henne. Hon vill göra sin röst hörd och anmäler sig till kommunalvalet.
  • Filmo, 2019, Från 10 år, 5 min, Film V9221
  • Med lättförståelig grafik visas för eleverna den analoga klockans uppbyggnad innan den går in på enheterna sekunder, minuter och timmar. Med engelskt tal och engelsk eller svensk text.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 19 år, 28 min, Ljud UR210237
  • Det är oklart hur Hörby ska kunna genomföra den besparing på modersmålsundervisning som klubbades igenom hösten 2018. I en ny policy skärper kommunen kraven på vilka elever som ska erbjudas modersmål. Men modersmålsläraren Farid Shar ställer sig frågande till policyns innehåll. En statlig utredning
  • Utbildningsradion, 2019, Från 19 år, 26 min, Ljud UR213547
  • En poddserie om yrkesfrågor som syftar till att skapa en dialog mellan nya lärare och en erfaren kollega. Programmet leds av den ICF-certifierada lärarcoachen Annica Gärdin. Hon har lång erfarenhet av att arbeta som lärare - både i grundskolan och på gymnasiet.
  • Utbildningsradion, 2013, Från 13 år, 58 min, Film U103329-03
  • Kunskaperna kring hur man bäst hjälper barn med svenska som andraspråk att klara skolan ser olika ut i olika delar av landet. På högstadieskolan i Arvidsjaur brister denna kunskap bland lärarna och på Värner Rydénskolan i Malmö är lärarna oerhört kunniga och erfarna, men det räcker ändå inte.
  • Utbildningsradion, 2015, Från 19 år, 28 min, Film U104133-09
  • Tema: specialpedagogik. Den enskilt svåraste uppgiften för specialpedagogen Anna Hansson på Angereds gymnasium är att kunna utläsa om en nyanländ elev med annat modersmål än svenska har en språkstörning eller av andra skäl inte har den språkprogression man kan förvänta sig i en viss ålder. För att
  • Utbildningsradion, 2010, Från 19 år, 27 min, Film U101667-03
  • Det talade ordet gör renässans med storytelling, berättarkaféer och sagoberättarkurser och ämnet retorik lockar som aldrig förr. Vi möter berättaren Sibon Kabir, poeten Solja Krapu, retorikexperten Lena Josefsson, Olle Josephson, professor i nordiska språk, samt studenter på Södertörns högskola.
  • Utbildningsradion, 2010, Från 13 år, 4 min, Film U101786-01
  • Musikerna Nina Persson och Nathan Larson från bandet A Camp diskuterar sitt förhållande till det engelska språket.
  • Utbildningsradion, 2010, Från 13 år, 4 min, Film U101786-03
  • Den norska musikern Ane Brun berättar om sitt förhållande till det engelska språket. Hur är det egentligen att skriva låtar och sjunga på ett annat språk än sitt modersmål?
  • Utbildningsradion, 2011, Från 19 år, 27 min, Film U102051-02
  • Beatrice Stenman träffar personer med starka förhållanden till minoritetsspråk. Svenskbolivianer, finlandssvenskar, samer och språkforskare ger sina synpunkter i den mångfacetterade flerspråkighetsfrågan. Beatrice jämför med sin egen relation till samiskan. Hur stor del av identiteten sitter i språ
  • Utbildningsradion, 2011, Från 19 år, 29 min, Ljud L102404-10
  • På Dammhagskolan, där över 95 % av eleverna har invandrarbakgrund, pågår projektet UTSIKTER. Forskare från olika ämnesområden mäter och analyserar elevernas resultat kontinuerligt för att se vad i skolan som fungerar och vad som inte fungerar. Förhoppningen är att både betygen och stämningen ska hö
  • Utbildningsradion, 2013, Från 19 år, 29 min, Ljud L103257-12
  • Marja Labba undervisar i nordsamiska, rennäring och samernas kultur och historia på Bokenskolan i Jokkmokk. Nordsamiska är hennes modersmål och hon har både teoretiska och praktiska kunskaper i sina undervisningsämnen eftersom hon också är en renskötande same.
  • Utbildningsradion, 2015, Från 19 år, 28 min, Ljud L104149-12
  • På många håll i landet hamnar nyanlända barn på skolor i redan socialt utsatta områden, där de flesta barn har ett annat modersmål än svenska. Hur kan man hindra att skolsegregationen skenar iväg? I Nyköping har man bestämt sig för att utrota segregationen. Vi åker dit för att ta reda på hur.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 19 år, 15 min, Ljud L104203-49
  • Kan du inte höra skillnad kan du inte göra skillnad. Det märkte läraren och specialpedagogen Mina Anger när hon försökte lära sig alla olika h-ljud som finns i arabiska. Samma sak är det för nyanlända elever som lär sig svenska. Är man inte uppvuxen med vissa ljud är de svåra att uttala. Mina Anger