• 648 träffar
  • SLI Plusutbud, 2009, Från 10 år, 25 min, Film SP0242
  • En svenskproducerad översiktsfilm som tar pulsen på de centrala delarna av Europa. Vi får veta vad som kännetecknar just den här delen av världen: länderna Liechtenstein, Tyskland, Polen, Schweiz, Österrike, Ungern, Tjeckien och Slovakien. Klimat, landskap, industri, näringsliv, miljö....
  • SLI Plusutbud, 2009, Från 10 år, 28 min, Film SP0243
  • En svenskproducerad översiktsfilm som tar pulsen på norra Europa. Filmen ger en övergripande kunskap om norra Europa och inspiration för fördjupning. Vi får veta vad som kännetecknar just den här delen av världen, befolkning, språk, klimat, natur och traditioner. Länderna Sverige, Norge,...
  • SLI Plusutbud, 2009, Från 10 år, 18 min, Film SP0266
  • En svenskproducerad översiktsfilm som tar pulsen på västra Europa. Vi får veta vad som kännetecknar just den här delen av världen: länderna Frankrike, Belgien, Nederländerna, Irland och Storbritannien. Klimat, landskap, industri, näringsliv, befolkning, kultur men också historia, både...
  • SLI Plusutbud, 2009, Från 10 år, 24 min, Film SP0267
  • En svenskproducerad översiktsfilm som tar pulsen på södra Europa och som bonus har korta filmer om Balkanländerna. Filmen ger en övergripande kunskap om södra Europa och inspiration för fördjupning. Vi får veta vad som kännetecknar just den här delen av världen: länderna Portugal,...
  • Hamark Produktion, 2008, Från 10 år, 17 min, Film V7093
  • I denna svenskproducerade översiktsfilm om Östra Europa fokuseras på vad som är gemensamt för de flesta länderna där. Många har en gemensam historisk bakgrund då de på olika sätt styrts av Sovjetunionen, vilket satt sina spår. Vi tittar också på vad som skiljer länderna åt, inte minst klim...
  • FilmProArte, 2009, Från 9 år, 16 min, Film V7112
  • En svenskproducerad översiktsfilm som tar pulsen på västra Europa. Vi får veta vad som kännetecknar just den här delen av världen: länderna Frankrike, Belgien, Nederländerna, Irland och Storbritannien. Klimat, landskap, industri, näringsliv, befolkning, kultur men också historia, både...
  • FilmProArte, 2009, Från 9 år, 24 min, Film V7191
  • En svenskproducerad översiktsfilm som tar pulsen på de centrala delarna av Europa. Vi får veta vad som kännetecknar just den här delen av världen: länderna Lichtenstein, Tyskland, Polen, Schweiz, Österrike, Ungern, Tjeckien och Slovakien. Klimat, landskap, industri, näringsliv, miljö....
  • FilmProArte, 2009, Från 9 år, 24 min, Film V7191-1
  • En svenskproducerad översiktsfilm som tar pulsen på de centrala delarna av Europa. Vi får veta vad som kännetecknar just den här delen av världen: länderna Lichtenstein, Tyskland, Polen, Schweiz, Österrike, Ungern, Tjeckien och Slovakien. Klimat, landskap, industri, näringsliv, miljö....
  • FilmProArte, 2010, Från 10 år, 23 min, Film V7427-2
  • En svenskproducerad översiktsfilm som tar pulsen på södra Europa och som bonus har korta filmer om Balkanländerna. Filmen ger en övergripande kunskap om södra Europa och inspiration för fördjupning. Vi får veta vad som kännetecknar just den här delen av världen: länderna Portugal,...
  • FilmProArte, 2010, Från 10 år, 23 min, Film V7427-1
  • En svenskproducerad översiktsfilm som tar pulsen på södra Europa och som bonus har korta filmer om Balkanländerna. Filmen ger en övergripande kunskap om södra Europa och inspiration för fördjupning. Vi får veta vad som kännetecknar just den här delen av världen: länderna Portugal,...
  • FilmProArte, 2010, Från 10 år, 23 min, Film V7427-3
  • En svenskproducerad översiktsfilm som tar pulsen på södra Europa och som bonus har korta filmer om Balkanländerna. Filmen ger en övergripande kunskap om södra Europa och inspiration för fördjupning. Vi får veta vad som kännetecknar just den här delen av världen: länderna Portugal,...
  • FilmProArte, 2011, Från 10 år, 26 min, Film V7532
  • En svenskproducerad översiktsfilm som tar pulsen på norra Europa. Filmen ger en övergripande kunskap om norra Europa och inspirerar till fördjupning. Man får veta vad länderna i norra Europa har gemensamt (Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Estland, Lettland och Litauen) och vad...
  • FilmProArte, 2011, Från 10 år, 26 min, Film V7532-1
  • En svenskproducerad översiktsfilm som tar pulsen på norra Europa. Filmen ger en övergripande kunskap om norra Europa och inspirerar till fördjupning. Man får veta vad länderna i norra Europa har gemensamt (Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Estland, Lettland och Litauen) och vad...
  • Utbildningsradion, 2011, Från 19 år, 30 min, Film U102439-14
  • I Ryssland skildrar rysslandsexperten Kristian Gerner utvecklingen från Peter den stores tid fram till Vladimir Putins regering. Han menar att Europas materiella utveckling aldrig varit möjlig utan råvaror från grannen i öst. Intervjuare: Per Enerud.
  • SLI Plusutbud, 2011, Från 9 år, 16 min, Film SP0036
  • Filmen ger en glimt Rysslands historia - fram till nutid. Vi besöker europeiska och asiatiska Ryssland. Områden med naturtillgångar. Ryssland har över 100 folkslag med olika seder och religioner.
  • Utbildningsradion, 2011, Från 16 år, 27 min, Film U102200-07
  • Hur påverkar läskunnigheten ett lands ekonomiska utveckling? I Europa är läskunnigheten i stort sett 100 % om man bortser från Portugal, Grekland och de före detta jugoslaviska länderna. I Portugal fanns länge en tradition att äldsta dottern inte gick i skolan utan stannade hemma och tog hand om fa
  • Medix Produktion AB, 2011, Från 10 år, 16 min, Film V7550
  • Filmen ger en glimt Rysslands historia - fram till nutid. Vi besöker europeiska och asiatiska Ryssland. Områden med naturtillgångar. Ryssland har över 100 folkslag med olika seder och religioner.
  • Hamark Produktion, 2010, Från 9 år, 15 min, Film V7402
  • Filmen handlar om Kosovo, vårt nyaste land i Europa. Vi får med nya ögon se hur man efter inbördeskriget bygger upp landet på nytt. Landet har en vacker natur med berg och slätter. Vi besöker huvudstaden Pristina och andra städer och platser. Under resan möter vi en del unga människor och...
  • Hamark Produktion, 2010, Från 9 år, 15 min, Film V7402-1
  • Filmen handlar om Kosovo, vårt nyaste land i Europa. Vi får med nya ögon se hur man efter inbördeskriget bygger upp landet på nytt. Landet har en vacker natur med berg och slätter. Vi besöker huvudstaden Pristina och andra städer och platser. Under resan möter vi en del unga människor och...
  • Hamark Produktion, 2010, Från 9 år, 15 min, Film V7402-2
  • Filmen handlar om Kosovo, vårt nyaste land i Europa. Vi får med nya ögon se hur man efter inbördeskriget bygger upp landet på nytt. Landet har en vacker natur med berg och slätter. Vi besöker huvudstaden Pristina och andra städer och platser. Under resan möter vi en del unga människor och...