• 1 träff
    • Utbildningsradion, 2019, Från 6 år, 6 min, Ljud UR213105
    • Några som var tidigt ute och reste runt i världen var vikingarna. De kom från Norge och Danmark, men också från Sverige. Vikingar är idag mest kända för att åka runt och plundra och slåss, men de var också duktiga hantverkare, handelsmän och upptäcksresande. Vi får möta vikingar som Erik Röde och L