• 26 träffar
  • Utbildningsradion, 2019, Från 16 år, 34 min, Film UR213343
  • När ungdomar i Sverige och världen klimatstrejkar på initiativ av 15-åriga Greta hånas aktionen av skribenter och politiker. Ungdomsbarometern visar att unga svenskar är mer politiskt engagerade än någonsin, men att förtroenden för politiska partier är rekordlågt. Finns det ett samband? Tänk till t
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 29 min, Ljud L104682-06
  • För hundra år sedan betraktades samer som nomadiserade renskötare. De hade inga juridiska rättigheter och fick inte äga mark. Elsa Laula Renberg var en samisk aktivist och politiker som kämpade för samers rättigheter. I sin dialog med staten var Elsa Laula rationell och påläst med en övertygande ar
  • Utbildningsradion, 2016, Från 19 år, 28 min, Ljud L104663-14
  • De kallar sig dövaktivister och de rycker ut när dövas och hörselskadades rättigheter är hotade. 23-åriga Rebecca Jonsson och några andra aktivister kedjade vid ett tillfälle fast sig i trappen till dövskolan Östervångsskolan i Lund. De protesterade mot att ingen döv kandidat gått vidare i rekryter
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 28 min, Film U103982-08
  • Är aktivism ett sätt att uttrycka kärlek? I den första delen möter vi hemmafrun Guadalupe Gonzalez som tillsammans med sina grannar varje dag under 17 år lagat mat till förbipasserande migranter. I den andra delen möter vi aktivistparet Paul Semugoma och Brian Kanyemba som hittade kärleken i kampen
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 28 min, Film U103615-08
  • Är aktivism ett sätt att uttrycka kärlek? Vi möter hemmafrun Guadalupe Gonzalez som har lagat mat till förbipasserande migranter varje dag i 17 år. Vi får också träffa aktivistparet Paul och Brian som hittade kärleken i kampen för homosexuellas rättigheter i Afrika.
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 28 min, Film U103982-07
  • Vd:n Ricken Patel startade aktivistsajten Avaaz som har blivit världens största nätverk för politiskt påverkansarbete. Aleya Akter blandar nya och gamla metoder i sin kamp för textilarbetarnas rättigheter.
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 28 min, Film U103615-07
  • Vd:n Ricken Patel startade aktivistsajten Avaaz som har blivit världens största nätverk för politiskt påverkansarbete. Aleya Akter blandar nya och gamla metoder i sin kamp för textilarbetarnas rättigheter.
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 28 min, Film U103982-06
  • Vad är aktivismens pris? Vi möter eldsjälen Roegshanda Pascoe som bor i en fattig förort till Kapstaden. Genom sitt arbete med klimatfrågan har hon fått farliga fiender. Vi möter även studenten och vapenvägraren Uriel Ferera som hittar kraft i den judiska tron, detta hjälper honom att uthärda de fä
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 28 min, Film U103615-06
  • Vad är aktivismens pris? Vi möter eldsjälen Roegshanda Pascoe som bor i en fattig förort till Kapstaden. Genom sitt arbete med klimatfrågan har hon fått farliga fiender. Vi möter även studenten och vapenvägraren Uriel Ferera som hittar kraft i den judiska tron, detta hjälper honom att uthärda de fä
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 28 min, Film U103615-05
  • Hur kan kunskap omsättas i aktivism? Vi möter hackern och internetaktivisten Ahmet Sabanci. Han använder sina datakunskaper för att uppmärksamma internetcensuren i Turkiet. Vi träffar också arkitekten Muhammed Rezwan som byggt upp ett system av flytande skolbåtar som ett svar på klimathotets utmani
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 28 min, Film U103982-05
  • Hur kan kunskap omsättas i aktivism? Vi möter hackern och internetaktivisten Ahmet Sabanci. Han använder sina datakunskaper för att uppmärksamma internetcensuren i Turkiet. Vi träffar också arkitekten Muhammed Rezwan som byggt upp ett system av flytande skolbåtar som ett svar på klimathotets utmani
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 28 min, Film U103982-04
  • Hur hanterar aktivisten de starka känslor som föds av framgång och bakslag? Vi möter Merima Grbic som är uppfylld av hoppet om en bosnisk vår och Nasreen Aljanabi Larsson som från exil tvingats se på när den syriska revolutionen förvandlats till en blodig konflikt.
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 28 min, Film U103615-04
  • Hur hanterar aktivisten de starka känslor som föds av framgång och bakslag? Vi möter Merima Grbic som är uppfylld av hoppet om en bosnisk vår och Nasreen Aljanabi Larsson som från exil tvingats se på när den syriska revolutionen förvandlats till en blodig konflikt.
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 28 min, Film U103982-03
  • Vilken roll spelar ledaren för aktivismen? Fysikern och ekoaktivisten Vandana Shiva leder det globala motståndet mot genmodifierade och patenterade frön. Skådespelaren Bill Talen blev präst och predikar mot konsumtionssamhället.
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 28 min, Film U103615-03
  • Vilken roll spelar ledaren för aktivismen? Fysikern och ekoaktivisten Vandana Shiva leder det globala motståndet mot genmodifierade och patenterade frön. Skådespelaren Bill Talen blev präst och predikar mot konsumtionssamhället.
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 28 min, Film U103982-02
  • Vad gör man när staten inte fungerar? Lågstadieläraren Citlali Perez har varit med och byggt upp ett en lokal medborgarpolis och ett alternativt rättssystem. Libertarianen Jody Underwood vill förverkliga sin dröm om ett liv fritt från staten.
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 28 min, Film U103615-02
  • Vad gör man när staten inte fungerar? Lågstadieläraren Citlali Perez har varit med och byggt upp ett en lokal medborgarpolis och ett alternativt rättssystem. Libertarianen Jody Underwood vill förverkliga sin dröm om ett liv fritt från staten.
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 28 min, Film U103982-01
  • Kan aktivism vara ett sätt att hitta mening i livet? 18-åriga Julieta upptäckte att kampen mot rasism fick henne att må bra, och 91-åriga Pnina ser ingen mening med livet om hon inte kan hjälpa andra.
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 28 min, Film U103615-01
  • Kan aktivism vara ett sätt att hitta mening i livet? 18-åriga Julieta upptäckte att kampen mot rasism fick henne att må bra, och 91-åriga Pnina ser ingen mening med livet om hon inte kan hjälpa andra.
  • Utbildningsradion, 2014, Från 16 år, 28 min, Film U104067-05
  • Foujan Rouzbeh är aktivist och kämpar för att Sverige ska öppna sina gränser, för alla. Hon är en av initiativtagarna till det uppmärksammade hijabuppropet som lyfte problemen med hatbrott mot kvinnor som bär slöja. Programmet är teckenspråkstolkat.