• 2 träffar
    • Utbildningsradion, 2019, Från 6 år, 6 min, Ljud UR213088
    • Vad man visste var sjövägen till Asien aldrig seglad, men om man hittade den så skulle det förenkla handeln med kryddorna avsevärt. Hur hittar man sjövägen till en kontinent om man inte har en karta? Många försökte nå kryddornas kontinent vattenvägen - bland andra Christofer Columbus, Vasco da Gama