• 1 träff
    • Utbildningsradion, 2017, Från 10 år, 14 min, Ljud L104918-03
    • Massajen Richard Turere bor i Kenya. Från nio års ålder har han haft ansvar för att valla familjens kor och skydda dem från att bli attackerade av lejon. Bland massajer är det ett tecken på mod och styrka att döda lejon och Richard är ovanligt skicklig med sitt spjut. Men i skolan får han lära sig