• 1 träff
    • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 29 min, Ljud UR203538
    • Katarina Taikon föds 1932. Då får romer inte vara bofasta och romska barn får inte gå i skolan. När hon går på folkhögskola på 1950-talet kommer hon i kontakt med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, som inte efterföljs när det gäller romer. Nu skriver hon debattboken Zigenerska och bö