• 22 träffar
  • Utbildningsradion, 2019, Från 6 år, 4 min, Film UR213819
  • Vems dag är det egentligen idag? Jo, är det måndag är det månens dag - men också guden Månes, brodern till gudinnan Sol. Hiba Daniel berättar på arabiska.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 6 år, 4 min, Film UR213823
  • Hur har veckodagarna egentligen fått sina namn? Många av svaren finns i de fornnordiska gudasagorna. Om det är fredag är det Friggs dag. Hon var maka till Oden och mor till Balder. Hiba Daniel berättar på arabiska
  • Utbildningsradion, 2019, Från 6 år, 4 min, Film UR213825
  • Vems dag är det egentligen idag? Jo, är det torsdag är det åskguden Tors dag - han med hammaren. Hiba Daniel berättar på arabiska.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 6 år, 4 min, Film UR213831
  • Vems dag är det egentligen idag? Jo, är det tisdag är det krigsguden Tyrs dag - han som blev av med en hand när den stora vargen bet honom. Hiba Daniel berättar på arabiska.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 6 år, 4 min, Film UR213835
  • Vems dag är det egentligen? Jo, är det söndag är det Solens dag, himlakroppens dag, men också gudinnan Sols egen dag. Hiba Daniel berättar på arabiska.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 6 år, 4 min, Film UR213847
  • Vems dag är det egentligen? Jo, är det lördag är det också den stora tvättdagen så alla skulle bada. Även gudar, alver och jättar. Hiba Daniel berättar på arabiska.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 6 år, 4 min, Film UR213856
  • Vems dag är det egentligen idag? Jo, är det onsdag är det den store guden Odens dag - den främste bland asarna och härskare i Valhall. Hiba Daniel berättar på arabiska.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 6 år, 4 min, Film UR213822
  • Vems dag är det egentligen? Jo, är det lördag är det också den stora tvättdagen så alla skulle bada. Även gudar, alver och jättar. Kenadid Mohamed berättar på somaliska.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 6 år, 4 min, Film UR213826
  • Vems dag är det egentligen idag? Jo, är det tisdag är det krigsguden Tyrs dag - han som blev av med en hand när den stora vargen bet honom. Kenadid Mohamed berättar på somaliska.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 6 år, 4 min, Film UR213827
  • Vems dag är det egentligen idag? Jo, är det torsdag är det åskguden Tors dag - han med hammaren. Kenadid Mohamed berättar på somaliska.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 6 år, 4 min, Film UR213836
  • Vems dag är det egentligen? Jo, är det söndag är det Solens dag, himlakroppens dag, men också gudinnan Sols egen dag. Kenadid Mohamed berättar på somaliska.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 6 år, 4 min, Film UR213838
  • Vems dag är det egentligen idag? Jo, är det måndag är det månens dag - men också guden Månes, brodern till gudinnan Sol. Kenadid Mohamed berättar på somaliska.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 6 år, 4 min, Film UR213854
  • Vems dag är det egentligen idag? Jo, är det onsdag är det den store guden Odens dag - den främste bland asarna och härskare i Valhall. Kenadid Mohamed berättar på somaliska.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 6 år, 4 min, Film UR213857
  • Vems dag är det egentligen idag? Jo, är det fredag är det Friggs dag. Hon var maka till Oden och mor till Balder. Kenadid Mohamed berättar på somaliska.
  • Utbildningsradion, 2008, Från 6 år, 4 min, Film U101147-04
  • Vems dag är det egentligen idag? Jo, är det torsdag är det åskguden Tors dag - han med hammaren.