• 604 träffar
  • Filmnavet, 2019, Från 6 år, 4 min, Film NK-061
  • I det här klippet lär vi oss bland annat hur vattnets kretslopp fungerar och att vatten har olika egenskaper.
  • Filmnavet, 2019, Från 6 år, 4 min, Film nk-304
  • Bävern har gjort comeback i den svenska naturen. Vi ser spåren av deras framfart både i städer och på landet. Med ständigt växande tänder fäller de träd i jakt på mat.
  • Filmnavet, 2019, Från 7 år, 4 min, Film NK-300
  • Ordspråket Stark som en björn stämmer på björnen. För 100 år sedan var björnen nästan utrotad. Det finns ungefär 3 000 björnar i Sverige. Under vintern går björnen i ide och använder lite energi.
  • Filmnavet, 2019, Från 6 år, 4 min, Film NK-309
  • Koalan ser trött ut. Det beror på Ecualyptuslöv. De är giftiga men koalor kan äta dem. De kan bryta ner giftet. Det tar mycket energi och de måste därför vila nästan 20 timmar per dygn.
  • Filmnavet, 2019, Från 6 år, 4 min, Film NK-306
  • Lejonet är en symbol för styrka och mod i många länder. Det är ett ståtligt djur, som lever i flock. Lejonet är som alla kattdjur köttätare. Men framtiden är hotad när människan kommer allt närmare.
  • Filmnavet, 2019, Från 7 år, 4 min, Film NK-307
  • Idag finns det runt 400 000 elefanter i Afrika. Deras beteende påminner mycket om människors. De kan leka, visa glädje och sorg.Savannelefanten är världens största landdjur och kan väga upp till 6 ton
  • Filmnavet, 2019, Från 9 år, 4 min, Film NK-311
  • Den 21 juli 1969 tar Neil Armstrong det historiska steget och sätter sin fot på månens yta. Rymdkapplöpningen mellan USA och Sovjetunionen är över. USA blir den ledande supermakten.
  • Filmnavet, 2019, Från 6 år, 2 min, Film NK-20410
  • Tomma tunnor skramlar mest. Visst känns det igen, men vad är ordspråk och vad betyder de? Ordspråk är gamla och finns i alla språk och länder. Några ordspråk är globala medan andra är unika.
  • Filmnavet, 2010, Från 7 år, 3 min, Film NK-523K6
  • Vart går EU:s pengar? Här får vi en översikt av de största utgiftsposterna. Bland annat går 40 % av budgeten till jordbruksstöd i EU.
  • Filmnavet, 2010, Från 7 år, 1 min, Film NK-523K5
  • Ministerrådet består av de olika ministrarna från de olika EU-länderna. Här diskuteras t ex miljö - med EU- ländernas miljöministrar.
  • Filmnavet, 2010, Från 7 år, 2 min, Film NK-523K3
  • Varje land har en egen kommissionär. De tar initiativ och lägger konkreta lagförslag. Kommissionen går att jämföra med en regering.
  • Filmnavet, 2010, Från 7 år, 2 min, Film NK-523K2
  • Här får vi veta hur Parlamentet fungerar i EU och möta några parlamentariker.
  • Filmnavet, 2010, Från 7 år, 3 min, Film NK-523K1
  • EU har vuxit som organisation och antalet medlemsländer blivit fler. Kritiska röster har höjts om vad EU ska arbeta med. Miljö, handel, migration eller mer överstatlighet? Vi får även en historik.
  • Filmnavet, 2015, Från 6 år, 3 min, Film NK-10311
  • Raps är en av Sveriges råvaror. I det här kunskapsklippet får vi veta varifrån råvaran raps kommer och hur det kan användas.
  • Filmnavet, 2015, Från 6 år, 2 min, Film NK-10310
  • Trä är en av Sveriges råvaror. I det här kunskapsklippet får vi veta varifrån råvaran trä kommer och hur det kan användas.
  • Filmnavet, 2012, Från 7 år, 5 min, Film NK-544K2
  • Vad innebär barnkonventionen? Jo, det är 54 punkter som är framtaget för att ta tillvara på barns rättigheter, alltså alla under 18 år. Barn ska ha lika rättigheter i alla länder. Alla länder utom två
  • Filmnavet, 2012, Från 7 år, 5 min, Film NK-544K1
  • Aldrig mera krig - det var målet när FN startade. Vi får höra om FN:s historia. Hur det är uppbyggt med generalförsamling och säkerhetsråd.
  • Eduklips, 2019, Från 13 år, 4 min, Film EDUS991115
  • I det här utbildningsklippet för högstadiet lär vi oss mer om EU:s uppbyggnad och arbetssätt och hur medlemskapet i Europeiska Unionen påverkar Sverige.