• 67 träffar
  • Utbildningsradion, 2019, Från 6 år, 5 min, Film UR213064
  • Det är samma sötvatten som går runt, runt över jordklotet. Vattnet flyttar på sig, det kallas kretslopp. Och det finns bara det här vattnet. Vi kan inte hämta vatten från någon annan planet.
  • Utbildningsradion, 2011, Från 16 år, 9 min, Film U102112-07
  • En tio-i-topp-lista över katastroferna som forskarna menar skulle kunna utplåna oss. På fjärde plats i domedagslistan kommer utsläpp av växthusgaser som får klimatet att kollapsa och polerna att smälta.
  • Filmnavet, 2015, Från 10 år, 3 min, Film NK-039
  • I kunskapsklippet berättas om människans påverkan på klimatet och reaktioner av detta.
  • Filmnavet, 2014, Från 7 år, 3 min, Film NK-015
  • I detta kunskapsklipp får vi reda på mer om den storslagna naturen och alla vilda djur.
  • Hamark Produktion, 2019, Från 6 år, 15 min, Film DVD 3499
  • Vad är naturlandskap och kulturlandskap och vad står begreppen för? Var finns de olika landskapstyperna i Sverige? Filmen tar upp begreppen, den historiska bakgrunden och betydelsen idag, hur naturen och dess biologiska mångfald på olika sätt kan påverkas av människa och samhälle. ...
  • Filmnavet, 2013, Från 7 år, 2 min, Film NK-603K3
  • Under marken finns stora naturtillgångar i Lappland. Här finns järnmalm som exporteras över hela världen. Ungdomsarbetslösheten är Sveriges lägsta. Även skogsindustrin är betydande för näringslivet
  • Filmnavet, 2015, Från 7 år, 4 min, Film NK-121K1
  • Norge har ett annorlunda kustlandskap än Sverige med fjordar och fjäll. Tack vare Atlanten har Norge betydligt mer regn än Sverige. Fyra miljoner turister besöker Norge varje år för att se naturen.
  • Filmnavet, 2010, Från 7 år, 3 min, Film NK-041
  • I detta kunskapsklipp får vi veta mer om landskapet skåne och var det ligger.
  • Filmnavet, 2013, Från 7 år, 3 min, Film NK-603K1
  • Lappland har en fjärdedel av Sveriges yta - och här går polarcirkeln. Under vintern ligger delar av Lappland i mörker, 100 dagar men på sommaren är det 100 dagar och nätter med midnattssol.
  • Filmnavet, 2013, Från 7 år, 2 min, Film NK-603K2
  • Sapmi heter samernas land. Det är området som omfattar samernas historiska bosättningsområden. idag bor det 20.000 samer i Sverige. På 1600-talet började en inflyttning och kolonisering av landskapet
  • Filmnavet, 2013, Från 7 år, 3 min, Film NK-603K4
  • Lapplands mest kända platser är inte städerna - utan en orörd natur. Här finns nationalparker, fjällen och älvar. Laponia i svenska Lappland är Europas största sammanhängande naturlandskap.
  • Filmnavet, 2015, Från 9 år, 1 min, Film NK-10204
  • I detta kunskapsklipp lär vi oss mer om de olika klimatzonerna i Tyskland, som har varierande klimat.
  • Filmnavet, 2015, Från 9 år, 2 min, Film NK-10254
  • Danmark är vårt grannland och är en del av Norden och Europa. I det här kunskapsklippet får vi veta mer om landets medvetna miljötänk och Danmarks klimat.
  • Utbildningsradion, 2015, Upp till 5 år, 11 min, Film U104334-43
  • Doki, Figge, Gabi, Annabell, Mundi och Otto är ett gäng vänner med helt olika personligheter. Vi följer deras nyfikenhet, upptäckarlust och tokiga äventyr när de åker till olika platser runt hela jorden. Varje äventyr börjar med en fråga som de försöker besvara genom att åka iväg på expedition. Frå
  • Utbildningsradion, 2015, Upp till 5 år, 11 min, Film U104334-36
  • Doki, Figge, Gabi, Annabell, Mundi och Otto är ett gäng vänner med helt olika personligheter. Vi följer deras nyfikenhet, upptäckarlust och tokiga äventyr när de åker till olika platser runt hela jorden. Varje äventyr börjar med en fråga som de försöker besvara genom att åka iväg på expedition. Frå
  • Eduklips, 2017, Från 12 år, 3 min, Film EDUS991043
  • Gödsel är bra för jordbruket. Men för mycket och effektiv gödsel kan leda till problem med övergödning...
  • Eduklips, 2015, Från 9 år, 2 min, Film EDUS16253
  • I det här utbildningsklippet lär du dig mer om Asien.
  • Eduklips, 2013, Från 12 år, 1 min, Film EDUS15587
  • Polen är ett av de befolkningstätaste länderna i Europa. I det här klippet besöker vi Polen och lär oss om landets religion.
  • Eduklips, 2013, Från 12 år, 2 min, Film EDUS15586
  • Polen är ett av de befolkningstätaste länderna i Europa. I det här klippet besöker vi Polen och lär oss om landets kultur.