• 132 träffar
  • Solfilm Media AB, 2020, Från 13 år, 18 min, Film DVD 3910
  • Vad är egentligen ränta och amortering? Hur fungerar lån och krediter? Vad innebär de olika sparsätten aktier, fonder och obligationer? Det ska vi få reda på i filmen om privatekonomi. Vi går bland annat igenom begrepp som disponibel inkomst, borgen och budget. Vi ska också titta på...
  • FilmCentrum, 2019, Från 14 år, 92 min, Film DVD 3849
  • I städer över hela världen blir det allt dyrare att bo, samtidigt som lönerna står still. Fattiga och vanlig medelklass trycks ut ur städer världen över. Det handlar inte om gentrifiering, det här är ett monster av en helt annan sort. En ny sorts hyresvärd har etablerat sig, kapitalfonder...
  • Cinebox Media AB, 2016, Från 14 år, 24 min, Film DVD 3783
  • Arbetslivet i världen domineras fortfarande av män. I mellanöstern är endast 25 procent av kvinnorna ekonomiskt aktiva och i världen utförs 75 procent av det obetalda arbetet kvinnor. I denna film tittar vi närmare på hur jämställdheten på jorden kan öka.
  • Cinebox Media AB, 2016, Från 14 år, 24 min, Film DVD 3781
  • Industrier förändras i snabb takt när nya teknologier uppfinns. Det gäller exempelvis artificell intelligens, 3D-skrivare, robotteknik, genetik och Big Data. Vilka för- och nackdelar finns med det ökande intresset och användandet av artificell intelligens? Vad kan det få för långtgående...
  • Solfilm Media AB, 2019, Från 13 år, 15 min, Film DVD 3777
  • I den här filmen går vi igenom viktiga delar som samhällsekonomin utgörs av. Vi lär oss begrepp som samhällsaktör, ekonomiska kretslopp, BNP, skatt och ekonomiska system. Filmens kapitel: - Inledning - Pengar och skatt - Samhällsaktörer - Produktionsfaktorer - Konjunktur och inflation -...
  • Utbildningsradion, 2019, Från 13 år, 4 min, Ljud UR213694
  • Journalisten Kjell Eriksson träffar Ida Texell från Agenda 2030-delegationen och pratar om mål 9: hållbar industri, innovationer och infrastruktur. En väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar ekonomisk tillväxt och utveckling. Anders Wijkman berättar om
  • Filmnavet, 2016, Från 13 år, 5 min, Film NK-10294
  • Kina är ett av de två största ekonomierna. I det här kunskapsklippet får vi veta mer om några stora svenska företag verksamma i Kina.
  • Filmnavet, 2016, Från 13 år, 4 min, Film NK-10282
  • I detta kunskapsklipp får vi veta lite om vem den kinesiske ledaren Mao Zedong var och vilken betydelse för Kina som han har haft och fortfarande har, trots allt han gjorde som ledde till katastrofer.
  • Filmnavet, 2016, Från 13 år, 3 min, Film NK-10281
  • I det här kunskapsklippet får vi veta lite mer om den kinesiske ledaren Deng Xiaoping och den öppna dörrens politik som inleddes 1979.
  • Filmnavet, 2016, Från 13 år, 3 min, Film NK-10285
  • Kina är, tillsammans med USA, ett av världens två största ekonomier. I detta kunskapsklipp lär vi oss om hur det ekonomiska systemet fungerar i Kina.
  • Filmnavet, 2014, Från 7 år, 8 min, Film NK-007
  • I det här kunskapsklippet får vi reda på de viktigaste och största näringarna i landskapet.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 10 år, 7 min, Film UR213032
  • Här får du en enkel förklaring av hur skattesystemet fungerar i Sverige. Vilka olika sorters skatter finns det, och vad går skattepengarna till? Syftet är att ge framför allt nyanlända barn förståelse för det svenska skattesystemet.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 10 år, 7 min, Film UR213043
  • Här får du en enkel förklaring av hur skattesystemet fungerar i Sverige. Vilka olika sorters skatter finns det, och vad går skattepengarna till? Syftet är att ge framför allt nyanlända barn förståelse för det svenska skattesystemet.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 10 år, 7 min, Film UR213027
  • Här får du en enkel förklaring av hur skattesystemet fungerar i Sverige. Vilka olika sorters skatter finns det, och vad går skattepengarna till? Syftet är att ge framför allt nyanlända barn förståelse för det svenska skattesystemet.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 16 år, 34 min, Ljud UR210997
  • Anders Wijkman, före detta politiker och debattör i miljöfrågor, pratar om nödvändigheten av cirkulär ekonomi och återanvändning. Susanna Elfors har startat en Facebookgrupp för tågresenärer och Peter Cedgard är ploggare, det betyder att han kombinerar skräpplockning och löpning. I dag springer h
  • Utbildningsradion, 2013, Från 19 år, 29 min, Ljud L103648-05
  • Milton Friedman blev på 1970-talet känd som de fria marknadskrafternas apostel. Han var kritisk till Keynes idéer om att det var statens uppgift att gripa in när ekonomin gick in i en konjunkturnedgång. Friedman menade att det enda staten kunde göra var att föra en korrekt penningpolitik, men den s
  • Utbildningsradion, 2013, Från 19 år, 29 min, Ljud L103648-04
  • Varje gång marknadsekonomin hamnar i kris blir den brittiske ekonomen John Maynard Keynes aktuell på nytt. Keynes lanserade sin teori om hur ett samhälle kan lyfta sig ur en ekonomisk kris på 1930-talet. Vi träffar Lord Robert Skidelsky, som är expert på Keynes, och Marika Lindgren Åsbrink, ekonomi
  • Utbildningsradion, 2013, Från 19 år, 29 min, Ljud L103648-03
  • Vid Karl Marx begravning sades att hans namn skulle eka genom århundraden. Och visst fick Friedrich Engels rätt, även om marxismens konjunktur har växlat. Tomas Johansson, metallare på Volvo, tycker att mycket av Marx tänkande står sig än idag. På de nationalekonomiska institutionerna står dock int
  • Utbildningsradion, 2013, Från 19 år, 29 min, Ljud L103648-02
  • Adam Smiths Nationernas välstånd fick 1799 börsmäklaren David Ricardo att byta bana. Ricardo är känd för sin teori om komparativa fördelar och för att ha fört in modelltänkandet i nationalekonomin. Men idag precis som då bygger många modeller på felaktiga antaganden.