• 3346 träffar
  • Cinebox Media AB, 2018, Från 13 år, 54 min, Film DVD 3481
  • Vi blir allt fler människor på jorden. I en globaliserad värld blir människans avtryck på de gemensamma resurserna allt större. Konsumtionen ökar och varor fraktas i gigantiska mått över jorden. En enda vara, som en enkel hamburgare, kan innehålla 50 ingredienser hämtade från alla...
  • Cinebox Media AB, 2018, Från 10 år, 20 min, Film DVD 3480
  • Nordsjön är ett bihav till Atlanten. I väster skiljer de brittiska öarna Nordsjön från Atlanten och Engelska kanalen länkar Nordsjön till Atlanten. I öster skiljer halv-ön Jylland Nordsjön från Östersjön. Skagerrak och Kattegatt förbinder Nordsjön med Östersjön och blandar havens vatten. ...
  • Cinebox Media AB, 2018, Från 13 år, 24 min, Film DVD 3478
  • Nationalsocialistiska och nazistiska rörelser i Sverige idag har rötter i tidigt 1900-tal. Drygt 200 svenska soldater drömde om att bli Hitlers hjältar, men i stället blev de föraktade förlorare. Sverige var ett jordbruksland i förvandling med depression, fattigdom och arbetslöshet....
  • Cinebox Media AB, 2016, Från 12 år, 50 min, Film DVD 3479
  • Musik är en del av mycket i våra liv från vaggan, duschen, romantiska stunden, roliga festen till högtider. Musik är faktiskt en av de äldsta formerna för kommunikation och utgrävningar har visat att avancerade instrument använts tidigare än någon trott. Vad väcker vårt starka gensvar...
  • Kunskapsmedia AB, 2015, Från 13 år, 11 min, Film DVD 3476
  • Hur är det att vara ung och religiös i Sverige idag? I den här serien träffar vi unga kristna, muslimer, judar, hinduer och buddhister i Sverige. I varje avsnitt får vi först en kort faktagenomgång kring religionens centrala tankegångar. Sedan följer vi en ung person som är religiös och...
  • Kunskapsmedia AB, 2015, Från 13 år, 11 min, Film DVD 3474
  • Hur är det att vara ung och religiös i Sverige idag? I den här serien träffar vi unga kristna, muslimer, judar, hinduer och buddhister i Sverige. I varje avsnitt får vi först en kort faktagenomgång kring religionens centrala tankegångar. Sedan följer vi en ung person som är religiös och...
  • Kunskapsmedia AB, 2015, Från 13 år, 11 min, Film DVD 3473
  • Hur är det att vara ung och religiös i Sverige idag? I den här serien träffar vi unga kristna, muslimer, judar, hinduer och buddhister i Sverige. I varje avsnitt får vi först en kort faktagenomgång kring religionens centrala tankegångar. Sedan följer vi en ung person som är religiös och...
  • Kunskapsmedia AB, 2015, Från 13 år, 11 min, Film DVD 3472
  • Hur är det att vara ung och religiös i Sverige idag? I den här serien träffar vi unga kristna, muslimer, judar, hinduer och buddhister i Sverige. I varje avsnitt får vi först en kort faktagenomgång kring religionens centrala tankegångar. Sedan följer vi en ung person som är religiös och...
  • Kunskapsmedia AB, 2015, Från 13 år, 10 min, Film DVD 3477
  • Hur är det att vara ung och religiös i Sverige idag? I den här serien träffar vi unga kristna, muslimer, judar, hinduer och buddhister i Sverige. I varje avsnitt får vi först en kort faktagenomgång kring religionens centrala tankegångar. Sedan följer vi en ung person som är religiös och...
  • Kunskapsmedia AB, 2018, Från 7 år, 12 min, Film DVD 3465
  • Vi lär oss om författaren Astrid Lindgren, som skapade historierna om Pippi Långstrump, Emil i Lönneberga, Barnen i Bullerbyn och många fler! Astrid Anna Emilia Ericsson föddes den 14:e november 1907. Hon växte upp på gården Näs i Vimmerby i Småland, tillsammans med sin mamma, pappa och...
  • Kunskapsmedia AB, 2018, Från 12 år, 13 min, Film DVD 3466
  • I den här filmen ska vi få lära oss om den värsta pestepidemin i Europas historia, digerdöden. Vi undersöker var sjukdomen kom ifrån, hur den spred sig och vad det var som orsakade den. Vi lär oss också vilka konsekvenser pesten medförde för det medeltida samhället och hur det kommer sig...
  • Kunskapsmedia AB, 2018, Från 7 år, 11 min, Film DVD 3467
  • I den här animerade filmen får vi lära oss om Jesus. Vi får veta varför Jesus föddes i ett stall och varför Jesus familj fick fly på grund av Kung Herodes. Sedan följer vi Jesus när han får reda på att han är Guds son och när han som vuxen börjar predika för människor om Gud. Jesus utför...
  • Kunskapsmedia AB, 2018, Från 13 år, 13 min, Film DVD 3468
  • I den här filmen ska vi undersöka Israel-Palestinakonflikten. Vi går igenom viktiga historiska hållpunkter och händelser, samt får insikt i varför konflikten är så svår att lösa. Vi kommer att lära oss begrepp som sionism, sexdagarskriget, intifada, bosättning, PLO och Hamas.
  • Kunskapsmedia AB, 2018, Från 13 år, 16 min, Film DVD 3469
  • Ordet ortodox betyder "renlärig". De ortodoxt kristna menar att de står för den sanna, ursprungliga kristna tron. Till skillnad från den katolska kyrkan finns inte EN ortodox kyrka med en högste ledare. Istället finns det olika ortodoxa kyrkor i olika länder - som tillsammans utgör en andl...
  • Kunskapsmedia AB, 2018, Från 12 år, 13 min, Film DVD 3470
  • Visste du att Östersjön är världens största hav med bräckt vatten? I den här filmen ska vi lära oss varför, och vad bräckt vatten är för något. Vi diskuterar miljöpåverkan och vilken inverkan föroreningar har på Östersjöns situation. Vi går igenom begrepp som innanhav, övergödning, algblo...
  • Kunskapsmedia AB, 2018, Från 13 år, 14 min, Film DVD 3471
  • Vi reser som aldrig förr. Under 2016 var vi strax över en miljard internationella turister. Enligt UNWTO, FN:s världsturismorganisation, beräknas siffran öka med drygt 3 procent årligen fram till 2030. Men turismen kan ha en negativ påverkan. Resmålen kan utsättas för en stor press; både...
  • Medix Produktion AB, 2018, Från 7 år, 13 min, Film DVD 3460
  • Så fort vi vänder blicken mot himlen - så kommer frågorna. Varför ser inte månen likandan ut varje natt? Varför blir det mörkt på nätterna och ljust på dagen? Varför har vi något som kallas månader? Hur stor är solen och hur lång tid skulle det ta att flyga dit? På ett pedagogiskt sätt...
  • Medix Produktion AB, 2018, Från 7 år, 14 min, Film DVD 3461
  • För ungefär 3,5 miljarder år sedan började livet utvecklas på jorden. Från organismer med bara en cell till de djur som finns på jorden idag. Vad är det som gör att vissa utvecklas med päls eller får taggar? Varför lever en del på land och en del i havet? Allt växt- och djurliv har...
  • Medix Produktion AB, 2018, Från 7 år, 12 min, Film DVD 3462
  • För ungefär 12 000 år sedan började istiden gå mot sitt slut. Längs den smältande iskanten kom jägarna. De var i ständig rörelse och följde efter bytesdjuren. Man jagade älg, hare, säl och fiskade. Den här delen av stenåldern kallas för jägare- och samlarstenåldern.Vädret var behagligt....
  • Medix Produktion AB, 2018, Från 7 år, 12 min, Film DVD 3463
  • För 6 000 år sedan förändrades livet. Möten och handel med nya människor lärde jägarna att bruka jorden. Byar växte fram, och man började odla på mindre ytor. Djur hägnades in. Människor fortsatte att samla bär, jaga och fiska. Men nu var man inte lika beroende av jakten och kunde försörj...