• 293 träffar
  • Utbildningsradion, 2011, Från 19 år, 29 min, Ljud L102153-15
  • Sverige har varit restriktiv med att erkänna asylsökande som flyktingar men generös med att ge asyl av andra skäl. Varför har vi ett annat förhållningssätt än övriga Europa? Vi tittar också närmare på de specifika rättigheter som en flyktingstatus medför.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 19 år, 0 min, Film U104580-17
  • Om flyktingar och andra som kan behöva beskydd. Vad är en flykting och vad är en skyddsbehövande? Vilka rättigheter har man som flykting eller skyddsbehövande?
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 29 min, Ljud L104651-45
  • Barnaministeriet dokumentär skildrar barns och ungas livsvillkor i levande och dokumentära reportage. Programmen har ett tydligt barnperspektiv och riktar sig främst mot en vuxen publik.
  • Utbildningsradion, 2008, Från 19 år, 29 min, Ljud L100833-06
  • Alla har rätt att erkännas som person men utan personnummer har du ingen rätt till vård i Sverige. Vi besöker Rosengrenska stiftelsens ideella vårdcentral som erbjuder vård för papperslösa flyktingar.
  • Utbildningsradion, 2010, Från 19 år, 27 min, Film U101639-07
  • Vi belyser situationen för de tusentals papperslösa invandrare som vistas i Sverige illegalt. Många jobbar svart för ytterst låg timpenning och konkurrerar med arbetslösa svenska medborgare.
  • Utbildningsradion, 2011, Från 19 år, 29 min, Ljud L102153-03
  • Vi besöker flyktinglägren för västsaharier i Saharaöknen i Algeriet, som har kallats världens mest välorganiserade. Trots det är de helt beroende av det internationella samfundets välvilja för att få ihop till livets nödtorft. Vad innebär det egentligen att leva 36 år i ett flyktingläger?
  • Utbildningsradion, 2011, Från 19 år, 29 min, Ljud L102153-05
  • När Siavash dömdes till fängelse för att ha deltagit i demonstrationerna mot den iranska regimen, beslöt han sig för att fly till Turkiet. Men Turkiet tar inte emot flyktingar från utomeuropeiska länder. Detta gör att Turkiet blir ett transitland där tiotusentals flyktingar kan få vänta i många år
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 18 min, Film U104041-87
  • Daniel Rauhut, docent i ekonomisk historia, beskriver i boken I moder Sveas ömma famn förhållandet för flyktingar i Sverige under 1945-1970. Det är den första socialhistoriska översiktstudien som har gjorts inom detta område. Intervjuare: Marika Griehsel.
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 54 min, Film U104436-01
  • En palestinsk poet och en italiensk journalist möter fem syrier och syriska palestinier som har kommit över Medelhavet till ön Lampedusa. De beslutar sig för att hjälpa flyktingarna att ta sig till Sverige genom att arrangera ett fejkat bröllop. Det blir en fyra dagar lång strapatsrik resa med tid
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 25 min, Film U104579-02
  • De flyktingar som kom till Sverige 2015 får räkna med en utdragen myndighetsprocess innan de får veta om de får stanna i Sverige. Men på Portalen i Norrköping får de asylsökande påbörja sin etablering i svenskt arbets- och samhällsliv redan innan beslutet fattas. Tomas, som startade Portalen för 5
  • Utbildningsradion, 2016, Från 19 år, 28 min, Ljud L104663-36
  • Många dagar känner jag mig som en clown, för här står jag och pratar om verb och de sitter och tänker på en eventuell död. Det säger Lina-Maria Abrahamsson som är lärare på Angeredsgymnasiet. Hon är en av de drygt 300 lärare som i höstas skrev under ett upprop med kravet att Sverige slutar utvisa e
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 25 min, Film U105352-02
  • De flyktingar som kom till Sverige 2015 får räkna med en utdragen myndighetsprocess innan de får veta om de får stanna i Sverige. Men på Portalen i Norrköping får de asylsökande påbörja sin etablering i svenskt arbets- och samhällsliv redan innan beslutet fattas. Tomas, som startade Portalen för 5
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 25 min, Film U105361-02
  • De flyktingar som kom till Sverige 2015 får räkna med en utdragen myndighetsprocess innan de får veta om de får stanna i Sverige. Men på Portalen i Norrköping får de asylsökande påbörja sin etablering i svenskt arbets- och samhällsliv redan innan beslutet fattas. Tomas, som startade Portalen för 5
  • Utbildningsradion, 2017, Från 10 år, 3 min, Film U105605-01
  • En berättelse om en pojkes flykt från Afghanistan till England. Här berättar Ali utifrån en verklig händelse om hur det kändes att under många år inte veta om hans familj levde eller var döda, och hur han saknade dem och längtade efter dem när de väl fått kontakt. Och om hur svårt det kan vara att
  • Utbildningsradion, 2017, Från 10 år, 4 min, Film U105605-02
  • Hör om hur Hamid flydde med sin mamma från Eritrea till Storbritannien efter hot från den eritreanska regimen. Hans pappa blev kvar och dödades senare. Hamid var endast sju år när han flydde.
  • Utbildningsradion, 2017, Från 10 år, 5 min, Film U105605-03
  • Juliane var bara tre år när hennes mamma lämnade henne. Jag vet inte varför hon gjorde det, jag tror att det var folk som ville döda henne eller nåt, säger Juliane. Som av ett under återförenas mor och dotter efter flera år och flyr från Zimbabwe till Storbritannien. Men i skolan är Juliane ofta
  • Utbildningsradion, 2017, Från 10 år, 4 min, Film U105605-04
  • Navid är 16 år gammal och kurdisk iranier. När han var liten var hans pappa tvungen att lämna Iran. Så här berättar Navid: min pappa gillade inte hur saker och ting sköttes, han höll inte med systemet, och jag minns att det var därför han var tvungen att lämna landet. Självklart var hans liv i far
  • Utbildningsradion, 2017, Från 10 år, 5 min, Film U105605-05
  • Rachel och hennes kristna familj var tvungna att fly från sitt hemland. Hemlandet är övervägande muslimskt, och kristendom inte någon uppskattad religion eller tradition. I Storbritannien kunde hon äntligen känna sig trygg. Men så kom brevet.