• 370 träffar
  • Utbildningsradion, 2009, Från 13 år, 14 min, Film U101466-05
  • Varför har många värmlänningar finskt påbrå? Max Landergård försöker ta reda på varför finska blev ett av våra officiella minoritetsspråk.
  • Utbildningsradion, 2009, Från 13 år, 14 min, Film U101466-06
  • Hur valdes minoritetsspråken ut och varför behövs det en lag för att skydda svenska språket? Max Landergård undersöker.
  • Utbildningsradion, 2009, Från 13 år, 15 min, Film U101466-01
  • Vad betyder språket för samerna? Vi besöker en renslakt utanför Kiruna och hör samer berätta om sin relation till språket. Dessutom möter vi artisten Sofia Jannok som skriver låtar på samiska.
  • Utbildningsradion, 2009, Från 13 år, 15 min, Film U101466-03
  • Jiddisch höll på att utrotas på grund av nazisternas judeförföljelser under andra världskriget. Vi besöker koncentrationslägret i Auschwitz samt ett jiddischseminarium i Jönköping - två platser med olika innebörd för språket.
  • Utbildningsradion, 2009, Från 13 år, 14 min, Film U101466-04
  • Hur blev meänkieli ett av Sveriges officiella minoritetsspråk? Max Landergård reder ut historien och språkets födelse, utveckling och bevarande.
  • Utbildningsradion, 2009, Från 13 år, 14 min, Film U101466-02
  • Hur kom romani chib till Sverige? En historisk resa om uppkomsten av ett av Sveriges officiella minoritetsspråk.
  • Utbildningsradion, 2013, Från 13 år, 8 min, Film U103160-01
  • Varför pratar spanjorer så snabbt? Var pratas den bästa spanskan? Och finns det några spanska ord man bara måste kunna? Tika Lahne söker svar på svenska elevers frågor om spanska språket.
  • Utbildningsradion, 2011, Från 16 år, 28 min, Film U102200-04
  • Kolonisationen är ett tydligt exempel på hur språket följer i maktens fotspår. Detta förklarar också varför man idag talar portugisiska och spanska i Sydamerika och engelska och franska i Afrika. Men om maktförhållandena skiftar väntar nya krav på vilka språk man ska behärska.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 19 år, 29 min, Ljud L104723-11
  • Kan man förändra samhället genom att förändra språket? Vi tittar närmare på kopplingen mellan normkritik, språk och makt, och ställer oss frågan om språket formar verkligheten, eller tvärtom. Språklig normkritik kan handla om att benämna normen. Det kan också innebära att uppfinna ord som man upple
  • Utbildningsradion, 2011, Från 19 år, 28 min, Film U101923-09
  • Sedan 1972 har Roskilde universitet använt en demokratisk undervisningsmetod. Eleverna är vana vid grupparbeten och häftiga diskussioner med sina lärare. Vi studerar den danska modellen genom de utländska studenternas ögon och får möta flera som är kritiska. De reagerar på samma sätt som danskarna
  • Utbildningsradion, 2008, Från 19 år, 27 min, Film U100988-01
  • När Zinat Pirzadeh först kom till Sverige hamnade hon i Norrland. Vi följer med på en resa dit och träffar några av dem som betytt mycket för hennes väg in i ett nytt land och ett nytt språk.
  • Utbildningsradion, 2010, Från 19 år, 27 min, Film U101336-18
  • Intresset för det tyska språket har dalat de senaste 50 åren, men nu kommer tecken på att trenden kanske har vänt.
  • Utbildningsradion, 2010, Från 19 år, 28 min, Film U101336-23
  • Vem lär sig grekiska idag? Daniel Persson Mora samtalar med Sofia Sofroniadou, journalist, och Lars Nordgren, doktorand i antik grekiska, om ett språk som är så mycket mer än bara ett språk.
  • Utbildningsradion, 2010, Från 19 år, 28 min, Film U101336-27
  • Språkresor för vuxna har blivit allt populärare och de kan skilja sig mycket åt sinsemellan. Går det att kombinera en trevlig semester med kvalitativ inlärning? Gäster: Helena Rehn, handläggare, och Niklas Hallstedt, journalist.
  • Utbildningsradion, 2010, Från 19 år, 28 min, Film U101510-04
  • Att framträda muntligt inför andra kan upplevas som en fasa. Därför är det viktigt att barn från första klass får verktyg att göra den muntliga framställningen till något som alla ser fram emot. Vi träffar lärare och elever på skolor i Karlskoga, Luleå och Tyresö.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 16 år, 15 min, Film U101545-46
  • Kortfilmer på spanska tänkta att fungera i språkundervisningen på högstadiet och i gymnasiet. Innehållet varierar, men det handlar först och främst om möten mellan människor; livet, döden, kärlek, konflikter, sex, rätt och fel. Sändes tidigare under titeln Filmklubben.
  • Utbildningsradion, 2011, Från 19 år, 28 min, Film U101923-01
  • I utbildningsmodellen Learning to learn utgår man från att varje elev själv skapar sin kunskap och sätter egna mål för sitt lärande. På så sätt ska ett eget ansvarstagande och en ökad självkänsla utvecklas. Vi följer läraren Grace Sharrem och hennes klass under några vårveckor på Bucklands Beach
  • Utbildningsradion, 2011, Från 19 år, 27 min, Film U101923-02
  • Ingen rektor, inga terminsbetyg, ingen närvaroplikt. Experimentgymnasiet i Göteborg var under 1970-talet skolan där eleverna hade makten, kraven var få och friheten stor. Skolan fick en enorm uppmärksamhet i skoldebatten och följdes nära av media under de åtta år den existerade.
  • Utbildningsradion, 2011, Från 19 år, 28 min, Film U101923-03
  • Som nytillträdd rektor på Freinetskolan Mimer i Norrtälje införde Ann S Pihlgren så kallade sokratiska samtal på schemat. I de filosoferande samtalen får eleverna kritiskt granska olika åsikter, utveckla egna uppfattningar och göra sina stämmor hörda.
  • Utbildningsradion, 2011, Från 19 år, 28 min, Film U101923-04
  • Vi besöker den kommunala skolan Manhattan New School på Upper East Side i New York och följer under en vecka läraren Paula Rogovin när hon undervisar förstaklassare. Paula går långt utanför de grunder som läroplanen föreskriver. I hennes klassrum lär sig barnen att ställa frågor, tänka kritiskt och