• 26 träffar
  • Utbildningsradion, 2020, Från 19 år, 34 min, Ljud UR215745
  • Radiojournalisten Maja Åström och forskaren Emma Frans skärskådar ett knippe vanliga påståenden kring arbetsplatsen. Som alltid har de vetenskapen i ryggen när svaren läggs fram. Är digitala möten effektivare än fysiska? Skapar en öppen planlösning verkligen bättre interaktion? Och så kärleken - hi
  • Utbildningsradion, 2020, Från 16 år, 2 min, Film UR216081
  • Alla kvinnor och män ska ha rätt till ett jobb med bra lön och anständiga arbetsvillkor. Dessutom ska allt barnarbetet utrotas och arbetsplatser ska följa de lagar och regler som finns. Det här främjar tillväxt och skapar nya jobb. Men vad kan du själv göra för att vi ska uppnå mål åtta?
  • Utbildningsradion, 2019, Från 19 år, 14 min, Film UR213373
  • Att ha en bra arbetsmiljö i klassrummet kan vara avgörande för hur man lyckas i klassrummet. Så hur skapar man en god fysisk lärmiljö åt sina elever? Malin Valsö tar bland annat upp hur man kan minska det visuella bruset i klassrummet. Forskaren Peter Barrett har studerat hur man skapar smarta klas
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 29 min, Ljud UR208075
  • Hot och våld mot lärare och skolpersonal är ett problem som blivit allt vanligare. Skolan verkar vara den i särklass farligaste arbetsplatsen att jobba på när det gäller hot, hot om våld och våld. Och lärare är i dag en högriskgrupp konstaterar Arbetsmiljöverket. Möt rektorn som anmäler allt och lä
  • Filmo AB, 2017, Från 13 år, 52 min, Film DVD 3398
  • Inom de flesta områden har kvinnor alltid fått slåss för att bli betraktade som lika mycket värda som män. Idag är detta fortfarande tydligt i politiken, i juridiken ja i hela samhället. På jobbet är det extra tydligt, på jobbet kan man mäta skillnaden (i alla fall en del av den). Trots...
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 28 min, Ljud UR207636
  • Frågan hur man ska locka fler till läraryrket och få lärare att vilja stanna, är flitigt diskuterad. Ofta hamnar lönen i fokus. Men från lärarhåll lyfts lika ofta arbetsmiljön fram som en viktig faktor. Och arbetsmiljön påverkas starkt av hur styrd arbetstiden är. Vi besöker två skolor i Linköping
  • FilmCentrum, 2012, Från 15 år, 104 min, Film DVD 2466
  • Äta sova dö är en film om arbetets betydelse i våra liv och för vår identitet och vårt människovärde. Den driftiga Rasa ger dagens arbetslinje ett ansikte men belyser också de svårigheter människor på avfolkade ställen och med sämre förutsättningar kan ha att skapa den framtid de drömmer...
  • Utbildningsradion, 2017, Från 19 år, 28 min, Film U104666-46
  • Säsong 2. För lärare, med lärare, av lärare. Tanken med serien är att den ska bidra till reflektion och handlingskraft hos pedagoger kring lärandeprocesser och visa att det ständigt finns möjligheter till yrkesutveckling.
  • Utbildningsradion, 2016, Från 19 år, 28 min, Ljud L104663-04
  • En morgon när lågstadieläraren Petra Roman kom ner i sitt kök för att göra frukost till familjen blev hon stående framför köksluckorna och undrade vad hon gjorde där. - Det var en total blackout, jag stod och skakade och tårarna rann, berättar Petra om den krasch som utlöstes av arbetsrelaterad str
  • ÖBERG, 2015, Från 15 år, 30 min, Film DVD 2891
  • Mobbning är ett stort samhällsproblem och orsakar mycket lidande. Vem som helst kan bli utsatt. Vad beror det på och hur kan det undvikas? I den här filmen berättar tandsköterskan Helga Pernsteiner, hur hon blev mobbad på sin arbetsplats. Vilka skador kan det orsaka? Hur kan man få stöd...
  • ÖBERG, 2015, Från 15 år, 37 min, Film DVD 2892
  • Mellan 100 och 300 personer begår självmord i Sverige varje år på grund av mobbning i arbetslivet. Socialsekreteraren Lasse Persson är en av dem. I filmen träffar vi hans fru Maria Lundqvist-Persson och dottern Lovisa som berättar hur Lasse upplevde sin sista tid i arbetslivet. Efter...
  • ÖBERG, 2015, Från 13 år, 33 min, Film DVD 2890
  • Skolan är Sveriges största arbetsplats och skolans personal har ansvar att förebygga mobbning. I filmen träffar vi Björn Hultman, som under sin skoltid var utsatt för mobbning. Idag föreläser han på olika skolor om sina erfarenheter. Annika Hjelm, undervisningsråd från Skolverket svarar...
  • ETS Media, 2014, Från 13 år, 38 min, Film DVD 2889
  • Modebranschen har blivit en snabbindustri där konsumenterna får mindre och mindre möjlighet att veta vem som har gjort ett klädesplagg, varifrån det kommer och hur det har tillverkats. För att nå så hög lönsamhet som möjligt lägger klädesföretagen ut produktionen på länder med låg skatt, ...
  • Cinebox Media AB, 2014, Från 14 år, 59 min, Film DVD 2830
  • Genom att erbjuda moderiktiga kvalitetskläder till rimliga priset har H&M förändrat detaljhandeln. I deras klädbutiker runtom i världen säljs kläder och accessoarer till ett värde av cirka hundrafemtio miljarder årligen. Men bakom den vänliga fasaden finns en kontroversiell tvetydig...
  • Medix Produktion AB, 2014, Från 10 år, 16 min, Film DVD 2773
  • Människan har alltid levt i förändringarnas tid. I början av 1900-talet klev Sverige in i industrialismen, det innebar att ett helt nytt samhälle växte fram. Människor flyttade från landsbygden och började arbeta på bruk och industrier. Arbetarna började kräva demokrati och...
  • ÖBERG, 2013, Från 13 år, 32 min, Film DVD 2729
  • Unga drabbas i högre utsträckning av allvarliga skador i arbetslivet än äldre. I den här filmen får vi träffa Gustaf, som drabbats av en arbetsplatsolycka och arbetsmiljöåklagare Lotten Loberg förklarar vad som gäller i arbetsmiljölagen. Vi får också träffa Sabina och Aleksandra som...
  • ÖBERG, 2013, Från 13 år, 32 min, Film DVD 2728
  • Den svenska arbetsmarknaden styrs av kollektivavtal. Men hur många vet egentligen vad ett kollektivavtal är? Paul Weis, ombudsförman för Målareförbundets avd 3 i Göteborg förklarar grunderna och vad som gäller på en byggarbetsplats. Du får reda på vad som är viktigt att tänka på när du...
  • Kunskapsmedia AB, 2013, Från 13 år, 13 min, Film DVD 2504
  • E-mobbning är all form av elektronisk kränkning. Men vad innebär det? Är det skillnad om det sker på Internet och mobiltelefoner istället för IRL? När är det dags att polisanmäla? Vi träffar bl.a. högstadielärare, polis, en rektor, en representant från Friends, samt Ida som blev drabbad...
  • Kunskapsmedia AB, 2013, Från 14 år, 19 min, Film DVD 2506
  • Människans kropp är gjord för rörelse och belastning. Utan fysisk aktivitet fungerar vi dåligt. Men det behövs en lagom blandning av rörelse, belastning och återhämtning för att underhålla kroppens funktioner och få en gynnsam belastning. I denna film lär vi oss om ergonomi - ett bra sätt...
  • Kunskapsmedia AB, 2012, Från 19 år, 15 min, Film DVD 2398
  • Lärare vet redan "vad mobbning är, vad lagen säger, vad som inte fungerar". Den här filmen ska istället inspirera och ge praktiska exempel som man kan arbeta utifrån för att bygga en bra skolmiljö. Det finns förstås inte EN lösning som går att etablera på alla skolor, eftersom alla...