• 54 träffar
  • Eduklips, 2019, Från 10 år, 5 min, Film EDUS991106
  • I det här utbildningsklippet för mellanstadiet förklarar vi vad EU är för något och hur det påverkar oss i Sverige.
  • Filmnavet, 2010, Från 7 år, 3 min, Film NK-523K6
  • Vart går EU:s pengar? Här får vi en översikt av de största utgiftsposterna. Bland annat går 40 % av budgeten till jordbruksstöd i EU.
  • Filmnavet, 2010, Från 7 år, 1 min, Film NK-523K5
  • Ministerrådet består av de olika ministrarna från de olika EU-länderna. Här diskuteras t ex miljö - med EU- ländernas miljöministrar.
  • Filmnavet, 2010, Från 7 år, 2 min, Film NK-523K3
  • Varje land har en egen kommissionär. De tar initiativ och lägger konkreta lagförslag. Kommissionen går att jämföra med en regering.
  • Filmnavet, 2010, Från 7 år, 2 min, Film NK-523K2
  • Här får vi veta hur Parlamentet fungerar i EU och möta några parlamentariker.
  • Filmnavet, 2010, Från 7 år, 3 min, Film NK-523K1
  • EU har vuxit som organisation och antalet medlemsländer blivit fler. Kritiska röster har höjts om vad EU ska arbeta med. Miljö, handel, migration eller mer överstatlighet? Vi får även en historik.
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 29 min, Ljud L103849-01
  • Sändningsår 2014. 1950 föddes tanken som skulle förändra Europa för gott. Den franske tjänstemannen Jean Monnets idé gick ut på att skapa en överstatlig institution som skulle ta över ansvaret för kol- och stålindustrin i några av Europas länder. Detta blev fröet till ett helt nytt politiskt system
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 29 min, Ljud L103849-02
  • Sändningsår 2014. På EU:s inre marknad ska varor, tjänster, kapital och människor kunna röra sig fritt. Det leder till ett behov av att standardisera och skapa gemensamma regler på allt fler områden. Var går gränsen för vad EU måste reglera för att den inre marknaden ska fungera?
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 29 min, Ljud L103849-03
  • Sändningsår 2014. Den fria rörligheten inom EU har gett oss fler tiggare på gatorna men också mer pengar i välfärdssystemen. I Europa rasar nu hätska diskussioner om huruvida begränsningar bör införas.
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 29 min, Ljud L103849-05
  • Sändningsår 2014. Miljögifter känner inga gränser och ställer stora krav på samarbete inom EU. Hur farliga är egentligen de kemikalier som vi har i våra egna hem?
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 29 min, Ljud L103849-06
  • Sändningsår 2014. År 2007 antog EU ett klimatpolitiskt program som slog fast att till år 2020 ska koldioxidutsläppen minska med 20 procent, energikonsumtionen minska med 20 procent och andelen förnybara energikällor öka till 20 procent av den totala konsumtionen. Kommer det gå att nå de målen?
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 29 min, Ljud L103849-08
  • Sändningsår 2014. Vad kan EU göra för att förbättra jämställdheten i medlemsländerna? En av de saker som påverkar kvinnors möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden är tillgången till barnomsorg. Men om det är ett område som EU kan och bör lagstifta om är inte självklart.
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 29 min, Ljud L103849-09
  • Sändningsår 2014. De senaste årens ekonomiska kris har fått många att bli besvikna på EU och på allt fler håll ropas det på nationella lösningar. Vad innebär det för EU:s framtid?
  • Utbildningsradion, 2014, Från 13 år, 6 min, Film U103805-01
  • Sverige är med i EU, men vad innebär det egentligen? Vad bestäms i EU, och vad bestäms i Sverige? Vi följer hur en EU-lag blir till och får se vad EU-parlamentet, EU-kommissionen och Ministerrådet gör.
  • Utbildningsradion, 2014, Från 13 år, 6 min, Film U103964-01
  • Sverige är med i EU, men vad innebär det egentligen? Vad bestäms i EU, och vad bestäms i Sverige? Vi följer hur en EU-lag blir till och får se vad EU-parlamentet, EU-kommissionen och Ministerrådet gör.
  • Utbildningsradion, 2019, Från 16 år, 28 min, Film UR211697
  • Vi sätter fokus på EU, med inblick i EU:s flyktingpolitik, lobbyism, unionens för- och nackdelar och om demokrati. År 2015 kom det över en miljon människor till Europa. Hur blev deras möte med EU? Vidare riktar vi fokus mot lobbyismen inom EU. Går det att påverka beslutsfattarna i Europaparlament?
  • Utbildningsradion, 2019, Från 16 år, 28 min, Film UR211061
  • Vi sätter fokus på EU, med inblick i EU:s flyktingpolitik, lobbyism, unionens för- och nackdelar och om demokrati. År 2015 kom det över en miljon människor till Europa. Hur blev deras möte med EU? Vidare riktar vi fokus mot lobbyismen inom EU. Går det att påverka beslutsfattarna i Europaparlament?
  • Utbildningsradion, 2019, Från 16 år, 28 min, Film UR211370
  • Vi sätter fokus på EU, med inblick i EU:s flyktingpolitik, lobbyism, unionens för- och nackdelar och om demokrati. År 2015 kom det över en miljon människor till Europa. Hur blev deras möte med EU? Vidare riktar vi fokus mot lobbyismen inom EU. Går det att påverka beslutsfattarna i Europaparlament?