• 11 träffar
  • Utbildningsradion, 2014, Från 19 år, 29 min, Ljud L103970-03
  • Socialliberalism, klassisk liberalism, libertarianism eller nyliberalism - vad är skillnaden? John Stuart Mill och Harvardprofessorerna John Rawls och Robert Nozick är bara några som haft olika tankar om individens frihet och statens ansvar. Vi möter Tommie Gran som tidigare var partiledare för Lib
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 29 min, Ljud UR203543
  • Ayn Rand flyr från ett Sovjet där det varit revolution, till drömlandet det kapitalistiska Amerika. Här utvecklar hon det hon kallar en ny filosofi. I den förespråkar hon en rationell egoism, där individen i första hand bör tänka på sitt eget välbefinnande. Ayn Rand menar att rationell egoism inte
  • Utbildningsradion, 2018, Från 19 år, 29 min, Ljud UR203536
  • När Margaret Thatcher kom till makten i Storbritannien i slutet av 1970-talet, införde hon en ny radikal liberalism. Med sin politik väckte hon upprörda känslor och fick många fiender. Hennes motståndare menade att hon sysslade med ett ekonomiskt experiment, där de fattigaste var de som drabbades v
  • Cinebox Media AB, 2016, Från 13 år, 7 min, Film DVD 2996
  • John Rawls är en amerikansk 1900-talsfilosof som skapat en modell för att identifiera vad som är orättvist och hur det kan lösas. Med boken En teori om rättvisa från 1971 frågar han oss vilket samhälle vi skulle välja om vi måste välja var vi skulle födas.
  • Utbildningsradion, 2014, Från 13 år, 8 min, Film U103951-01
  • Hur växte liberalismen fram? Med hjälp av arkivmaterial berättar Ann-Linn Guillou om liberalismens bakgrund och framväxt, från 1800-talets mitt till modern tid.
  • Kunskapsmedia AB, 2014, Från 13 år, 10 min, Film DVD 2588
  • I det här programmet undersöker vi Folkpartiet. Vad står de för? Hur tycker de att Sverige ska styras? Vi tar först en snabb titt på Folkpartiets historia, hur de såg ut när de startade och vad de står för idag. I en humoristisk dramatisering ser vi Folkpartiets tanke om valfrihet dras...
  • Kunskapsmedia AB, 2014, Från 13 år, 10 min, Film DVD 2586
  • I det här programmet undersöker vi Centerpartiet. Vad står de för? Hur tycker de att Sverige ska styras? Vi tar först en snabb titt på Centerpartiets historia, hur de såg ut när de startade och vad de står för idag. I en humoristisk dramatisering ser vi Centerpartiets tanke om en...
  • Utbildningsradion, 2005, Från 16 år, 28 min, Film U51541-01
  • Emil reser runt för att ta reda på vad liberalismen är för någonting.