• 3 träffar
    • Hamark Produktion, 2018, Från 12 år, 16 min, Film DVD 3413
    • Under mars eller april månad händer något särskilt varje år. En stor och viktig högtid äger rum. Inom judendomen kallas högtiden för pesach och den kristna kyrkan kallar den för påsk. Påsken är den största högtiden inom kristendomen och handlar om Jesu lidande men också glädjen i hans...
    • Hamark Produktion, 2018, Från 12 år, 15 min, Film DVD 3410
    • Året är fullt av högtider och traditioner. Vilka är judendomens största högtider och traditioner? I filmen får vi reda på vilka de vanligaste högtiderna och traditionerna är inom judendom. Vi möter företrädare inom judendom som visar hur de firar till exempel sabbaten och den judiska påsk...