• 36 träffar
  • Filmo AB, 2018, Från 13 år, 48 min, Film DVD 3884
  • I en pågående klimatkris finns det mycket vi inte vet och mycket vi kan göra. Men vad är det vi inte vet och vad kan jag som enskild konsument göra? Filmen lyfter vad som krävs i resurser och arbetsförhållanden för att bistå vår västvärld med billig mat och billiga kläder. Genom att...
  • Filmo AB, 2019, Från 13 år, 31 min, Film DVD 3883
  • I polartrakterna, som ligger som ett band runt nord- och sydpolen, är det mycket som är annorlunda jämfört med andra klimatzoner. Medeltemperaturen är strax över noll grader, dagarna och nätterna är extrema i sina tidslängder, artrikedomen är inte så mångfasetterad. Ändå lever det...
  • Eduklips, 2020, Från 13 år, 3 min, Film EDUS991129
  • Burj Khalifa är ett exempel på hållbar konstruktionsteknik. Lär dig om vad det innebär.
  • BUFF på turné, 2018, Från 9 år, 111 min, Film DVD 3851
  • Det finns en sak som Pichku drömmer om: en toalett som är fräsch och där han får vara ifred. Men i den indiska slummen är det snarare en lyx än en rättighet att få uträtta sina behov med tak över huvudet. Pichku och några vänner börjar samla in pengar för att bygga en toalett. Med...
  • FilmCentrum, 2018, Från 7 år, 73 min, Film DVD 3845
  • Filmen skildrar hur en epidemi sprider sig i världen via människors rädsla. Vi ser ett samhälle där människor slutar tänka själva och förlamas av skrämmande nyhetsrapporter 10-åriga Tito inser att någon måste göra något, innan det är för sent. Han anar att vi tappat bort den kanske...
  • FilmCentrum, 2019, Från 9 år, 90 min, Film DVD 3846
  • Binti är 12 år och född i Kongo men flyttade som bebis till Belgien med sin pappa. Trots att hon är papperslös vill Binti leva ett vanligt liv och drömmer om att bli en känd vloggare precis som idolen Tatyana. Drömmen blir avbruten när Binti och hennes pappa får beskedet att de måste läm...
  • FilmCentrum, 2019, Från 14 år, 92 min, Film DVD 3849
  • I städer över hela världen blir det allt dyrare att bo, samtidigt som lönerna står still. Fattiga och vanlig medelklass trycks ut ur städer världen över. Det handlar inte om gentrifiering, det här är ett monster av en helt annan sort. En ny sorts hyresvärd har etablerat sig, kapitalfonder...
  • Cinebox Media AB, 2016, Från 14 år, 24 min, Film DVD 3783
  • Arbetslivet i världen domineras fortfarande av män. I mellanöstern är endast 25 procent av kvinnorna ekonomiskt aktiva och i världen utförs 75 procent av det obetalda arbetet kvinnor. I denna film tittar vi närmare på hur jämställdheten på jorden kan öka.
  • Cinebox Media AB, 2016, Från 14 år, 24 min, Film DVD 3782
  • Miljontals människor flyttar varje år till världens städer. Idag bor fler människor i städer än på landsbygden och trenden fortsätter. I denna film besöker vi två Megastäder - Rio de Janeiro i Brasilien och Lagos i Nigeria. Vilka utmaningar står de båda städerna inför i vår samtid och i...
  • Cinebox Media AB, 2016, Från 14 år, 24 min, Film DVD 3784
  • Demografi styr världen mer än vi tror. 1965 fanns det 3,3 miljader människor på jorden och år 2023 beräknas det finnas ca 8 miljader människor. Japan, Kina,Tyskland och Italien kämpar alla med en åldrande befolkning. En omvänd situation med en ung befolkning är en utmaning för några lände...
  • Cinebox Media AB, 2016, Från 14 år, 24 min, Film DVD 3785
  • En procent av de rikaste äger mer än hälften av världens rikedomar. Vad innebär det för människor och samhälle? Vad innbär det i ett demokratiskt samhälle? Vilken makt medföljer rikedom? Hur kan klyftorna minskas?
  • Cinebox Media AB, 2016, Från 14 år, 24 min, Film DVD 3786
  • Mänsklighetens bruk av fossila bränslen gör att vi nu ser konsekvenserna med ökade klimatförändringar. Att fasa ut fossila bränslen är bråskande och viktigt. Hur ska det ske? I denna film träffar vi bland annat Tony Seba som investerar i förnybar energi. Han hävdar att solkraft gör...
  • Cinebox Media AB, 2016, Från 14 år, 24 min, Film DVD 3781
  • Industrier förändras i snabb takt när nya teknologier uppfinns. Det gäller exempelvis artificell intelligens, 3D-skrivare, robotteknik, genetik och Big Data. Vilka för- och nackdelar finns med det ökande intresset och användandet av artificell intelligens? Vad kan det få för långtgående...
  • Filmnavet, 2019, Från 6 år, 4 min, Film NK-12510
  • Vad innebär de 17 globala målen? Vi får veta vad mål 10 innebär. Filmen förklarar vad minskad ojämlikhet betyder och ger konkreta tips på hur vi alla kan hjälpa till att göra världen bättre.
  • ETS Media, 2019, Från 13 år, 58 min, Film DVD 3767
  • Sötvatten är grunden för allt liv som vi känner det. Men det är den mest slösade naturresursen. Vatten måste finnas i alla system för att vår planet ska vara i balans. Med vår förbrukande livsstil förlorar vi allt mer sötvatten, samtidigt som vi förorenar det. Sambandet mellan...
  • Filmnavet, 2019, Från 6 år, 4 min, Film NK-065
  • Vad innebär de 17 globala målen? Barn och vuxna reflekterar och ger konkreta tips hur vi ska uppnå jämställdhet. Statsvetaren Jenny Madestam förklarar vad Globala mål innebär och presenterar delmålet.
  • Solfilm Media AB, 2019, Från 13 år, 17 min, Film DVD 3521
  • Aralsjön var en gång världens fjärde största sjö. Ända fram till 1960-talet täckte sjön en yta ungefär lika stor som Småland. Numera ser det ut som en öken. Vad hände med Aralsjön och varför finns det knappt några spår kvar av den idag? Det blir en historia om bevattningskanaler, lokala...
  • Kunskapsmedia AB, 2019, Från 12 år, 15 min, Film DVD 3513
  • De senaste hundra åren har Mumbais befolkning växt från några hundra tusen till över 20 miljoner invånare och varje minut växer stadens befolkning med en person. Staden har stora problem med både renhållning, avlopp och trafik. I den här filmen besöker vi Mumbai för att lära oss om hur...
  • FilmCentrum, 2018, Från 6 år, 30 min, Film DVD 3446
  • Paket med tre alldeles nya knattefilmer: - Fisketur av Uzi Geffenblad (Sverige, 9,5 min) Betty är en ensam, hungrig katt som är ute och fiskar mitt i natten. Det enda som nappar är skräp. Men hon hittar på en lösning, även om hennes tålamod sätts på prov. Fisketur är baserad på Lotta...
  • Swedish Film AB, 2016, Från 12 år, 96 min, Film DVD 3286
  • Filmen tar upp hur klimatförändringarna påverkar vår miljö och vad samhället kan göra för att förhindra nedgången av hotade arter, ekosystem och inhemska samhällen över hela världen.