• 1398 träffar
  • Filmnavet, 2016, Från 6 år, 4 min, Film NK-075
  • I det här klippet lär vi oss mer om historian i Svealand.
  • Filmnavet, 2016, Från 6 år, 5 min, Film NK-076
  • I det här klippet får vi lära oss mera om platser i Svealand.
  • ETS Media, 2020, Från 13 år, 46 min, Film DVD 1731
  • Amazonas har en avgörande betydelse för regleringen av temperaturen på vår planet. Den är filmen handlar om kampen för att bevara världens största tropiska regnskog.
  • ETS Media, 2018, Från 15 år, 52 min, Film DVD 1729
  • Vi jagar elefanter, och parkvakterna jagar oss. En dokumentär thriller om Kenyas illegala handel med elfenben, skildrad genom så väl tjuvskyttar som viltvårdare där alla kämpar för sin överlevnad.
  • Filmnavet, 2020, Från 6 år, 5 min, Film NK-072
  • I det här klippet lär vi oss mer om jord och dess egenskaper.
  • Solfilm Media, 2020, Från 10 år, 12 min, Film DVD 1710
  • I den här filmen lär vi oss bland annat om vad som kännetecknar hav och olika havsområden. Vad innebär överfiskning? Hur fungerar fotosyntesen i havet? Vad är ett randhav? Det ska vi ta reda på.
  • Solfilm Media, 2020, Från 10 år, 11 min, Film DVD 1711
  • Vi undersöker bland annat varför sötvatten är så viktigt och vilka växter och djur som lever i sötvatten. Vad är övergödning och vad är en våtmark? Det ska vi ta reda på!
  • Solfilm Media, 2020, Från 10 år, 15 min, Film DVD 1716
  • En gröda är en växt vi odlar för att äta eller tillverka saker av. Vi ska lära oss om några av de grödor som vi odlar allra mest i världen för att äta: vete, ris, majs, kassava och oljepalm.
  • Kunskapsmedia, 2020, Från 11 år, 14 min, Film DVD 1719
  • Vi undersöker magmatiska bergarter, sedimentära bergarter, och metamorfa bergarter. Vi lär oss hur de bildas och får se exempel på unika bergsformationer. Sedan går vi igenom bergartscykeln.
  • Kunskapsmedia, 2020, Från 10 år, 14 min, Film DVD 1720
  • I den här filmen ska vi lära oss om västra Europa och länderna Frankrike, Storbritannien, Irland, Nederländerna, Belgien, Luxemburg och det pyttelilla landet Monaco.
  • Eduklips, 2020, Från 10 år, 5 min, Film EDUS991136
  • I det här utbildningsklippet lär du dig om var vulkaner finns.
  • Eduklips, 2020, Från 10 år, 4 min, Film EDUS991137
  • I det här utbildningsklippet lär du dig om hur vulkanutbrott uppstår.
  • Eduklips, 2020, Från 7 år, 5 min, Film EDUS991130
  • Lär dig hur en karta fungerar och vad skala, legend och riktning är.
  • Filmo, 2018, Från 13 år, 48 min, Film FS 1299
  • I en pågående klimatkris finns det mycket vi inte vet och mycket vi kan göra. Men vad är det vi inte vet och vad kan jag som enskild konsument göra? Filmen lyfter producent-konsument-förhållanden.
  • Filmo, 2017, Från 13 år, 34 min, Film FS 1296
  • En film som tar upp hur människor kan klara sig i de absolut torraste klimatzonerna med odlingsmetoder, vattentillgång, nomadism och även hur de hittar lösningar mot ökenspridning.
  • Filmo, 2019, Från 13 år, 31 min, Film FS 1297
  • I polartrakterna, som ligger som ett band runt nord- och sydpolen, är det mycket som är annorlunda jämfört med andra klimatzoner. Ändå lever det människor här. Vad livnär dessa människor sig på?
  • Utbildningsradion, 2020, Från 6 år, 5 min, Film UR217163
  • Det är samma sötvatten som går runt, runt över jordklotet. Vattnet flyttar på sig, det kallas kretslopp. Och det finns bara det här vattnet. Vi kan inte hämta vatten från någon annan planet.