• 230 träffar
  • SLI AB, 2018, Från 10 år, 13 min, Film SLI-0024-06
  • Människans försök att mäta tid är lika gamla som den mänskliga civilisationen. I flera tusen år har människan förfinat sina tekniska hjälpmedel för att mäta tid.
  • SLI AB, 2018, Från 10 år, 10 min, Film SLI-0024-07
  • Tideräkningens utveckling från tidiga månkalendrar till dagens gregorianska kalender.
  • SLI AB, 2017, Från 7 år, 7 min, Film SLI-0023-05
  • Vi ger oss ut på en resa från solen till stenplaneterna, vidare till gasjättarna och avslutar med isjättarna. Vi jämför jorden med de övriga planeterna utifrån utseende, storlek och gravitation.
  • SLI AB, 2017, Från 10 år, 12 min, Film SLI-0024-05
  • Solen är en stjärna och navet i vårt solsystem. Den enorma dragningskraften håller de åtta planeterna i sina omloppsbanor. Vi lär oss om bl.a. planeternas storlek, inbördes avstånd och omloppstider.
  • SLI AB, 2017, Från 7 år, 10 min, Film SLI-0023-04
  • Någon gång har du säkert stått och tittat på alla de stjärnor som omger oss. I denna film får vi lära oss mer om de stjärnor och stjärnbilder vi kan se med blotta ögat.
  • SLI AB, 2017, Från 10 år, 12 min, Film SLI-0024-04
  • Någon gång har du säkert stått och tittat på alla de stjärnor som omger oss. I denna film får vi lära oss mer om de stjärnor och stjärnbilder vi kan se med blotta ögat.
  • SLI AB, 2017, Från 10 år, 13 min, Film SLI-0024-03
  • Följ med på månens resa runt jorden och lär dig om hur månen och jorden rör sig i förhållande till varandra. I lugnt tempo lär du dig mer om nymåne, halvmåne och fullmåne.
  • SLI AB, 2017, Från 7 år, 8 min, Film SLI-0023-03
  • Följ med på månens resa runt jorden och lär dig om hur månen och jorden rör sig i förhållande till varandra. I lugnt tempo lär du dig mer om nymåne, halvmåne och fullmåne.
  • SLI AB, 2015, Från 11 år, 30 min, Film SLI-0033
  • Ibland är vår största gåva den svåraste att bära. En pojke fick en gåva av sin far när han föddes. Nya vänner kräver att han gör sig av med gåvan. Kan han stå emot?
  • SLI AB, 2015, Från 10 år, 2 min, Film SLI-0033-00
  • Ibland är vår största gåva den svåraste att bära. En pojke fick en gåva av sin far när han föddes. Nya vänner kräver att han gör sig av med gåvan. Kan han stå emot?
  • SLI AB, 2016, Från 10 år, 9 min, Film SLI-0024-02
  • Följ med på jordens årliga resa runt solen och lär dig mer om varför vi har olika årstider och varför olika delar av jorden har olika temperatur beroende av jordens lutning i förhållande till solen.
  • SLI AB, 2016, Från 10 år, 8 min, Film SLI-0024-01
  • Följ med på jordens årliga resa runt solen och lär dig mer om varför dag och natt är olika långa vid olika tider på året! Vi får lära oss om jordaxelns lutning, solstånden och mycket mer.
  • SLI AB, 2016, Från 7 år, 6 min, Film SLI-0023-02
  • Följ med på jordens årliga resa runt solen och lär dig mer om varför vi har olika årstider. Vi får lära oss om jordaxelns lutning, solstånden och hur dessa påverkar våra årstider.
  • SLI AB, 2016, Från 7 år, 8 min, Film SLI-0023-01
  • Följ med på jordens årliga resa runt solen och lär dig mer om varför det blir dag och natt! Med hjälp av bilder och animationer får vi lära oss om jordens rotation, väderstreck, veckodagarna m.m.
  • SLI AB, 2010, Från 9 år, 50 min, Film SLI-0030-01
  • Vi utforskar kraftkällan i vårt solsystem solen. Från en djupt rörande stund under en total solförmörkelse i Indien, till den spektakulära striden mellan jordens magnetfält och solvinden.
  • SLI AB, 2010, Från 9 år, 50 min, Film SLI-0030-02
  • Upptäck hur all ordning skapades ur ett kaotiskt gasmoln. Vi ser hur fysikens lagar skapade ett av de mest kaotiska ögonblicken i solsystemets historia, med ett regn av kometer och asteroider.
  • SLI AB, 2010, Från 9 år, 50 min, Film SLI-0030-03
  • Något så tunt som ett hölje av gas - en atmosfär - kan skapa de mest underbara platserna i solsystemet. Merkurius, en liten planet som förlorat sin atmosfär och är nu helt utlämnad åt rymdens grymhet.
  • SLI AB, 2010, Från 9 år, 50 min, Film SLI-0030-05
  • Vi går till havsbotten, in i frusna glaciärer och djupa grottor, för att bevittna de livsformer som överlever i svåra miljöer och som väckt förväntningar om möjligheten till utomjordiskt liv.
  • SLI AB, 2013, Från 12 år, 50 min, Film SLI-0028
  • Sir Isaac Newton var ett av de största genierna genom tiderna. År 1686-1687 publicerade han tre rörelselagar och sin gravitationslag. Fick han sin idé efter att han fått ett äpple i huvudet?