Träna hör- och läsförståelse med SLI Språk

Spännande nyheter och intressanta videoinslag kompletterat med övningar, glosor, m.m.

SLI Språk riktar sig till barn och ungdomar som studerar språk.

Nyheter och videoinslag på det aktuella språket tränar elevernas hör- och läsförståelse, grammatik och uttal.

Det digitala innehållet finns tillgängligt på engelska, spanska, franska, tyska och svenska.

Nyhetsartiklar

Fem nyhetsartiklar som baseras på aktuella händelser i respektive språkområde publiceras varje måndag morgon på det språk eleven studerar.

Innehållet berör sådant som intresserar ungdomar exempelvis sport, underhållning, teknik, mode och populärkultur.

Varje artikel levereras med ljudinspelning samt övningsuppgifter och glosor. Svårighetsnivåer sträcker sig från A2 till B2 enligt CEFR.

Videoreportage

En gång i månaden publiceras en ny film till varje språk.

Filmerna är specialproducerade för ungdomar och fångar upp traditioner, evenemang, attraktioner, intressanta människor och företeelser.

Eleverna får en ovärderlig kunskap om hur ungdomar i det aktuella landet lever och samtidigt en känsla för olika dialekter och uttal.

Varje film levereras med flervalsfrågor med feedback, övningar och glosor som utforskar filmens innehåll.

Lätt att använda

SLI Språk fungerar lika bra på datorer, surfplattor och smartphones och tjänsterna är självinstruerande i sin utformning.

Ingen utbildning krävs vilket gör det väldigt enkelt att implementera i den ordinarie språkundervisningen.

Ett enormt arkiv

Det sökbara arkivet i tjänsten innehåller mer än 30000 artiklar och 500 filmer fördelat över de olika språken.

Oavsett vad du är intresserad av bör du hitta innehåll som inspirerar till läsning!