SLI Play

Med SLI Play får du tillgång till en mängd olika typer av innehåll och funktionalitet där förstås filmer från din Mediecentral är det viktigaste. Se vår 5-minuters film och få snabbt en överblick av vad vi har att erbjuda!

SLI Plus

Med SLI Plus får mycket fler filmer och ett verktyg där du kan samla dina digitala resurser som t.ex. filmer, länkar dokument och anteckningar. SLI Plus innehåller även färdiga planeringar, teman och mycket annat.

SLI Easylib

SLI Easylib är ett system för speciellt utformat för skolbibliotek. Systemet effektiviserar arbetet så att biblioteksansvarig kan fokusera på läsfrämjande aktiviteter istället för logistik!