I helgen genomfördes en uppgradering av vår Internetkapacitet.

Vi har numera en kraftigt ökad kapacitet för att möta den ökade efterfrågan. I samband med detta installerades också dubbla sk. routers vilket gör att vårt serverrum numera matas med 2 helt fysiskt separerade fiberförbindelser.