På Sjöstadsskolan i Hammarby Sjöstad har varje elev på högstadiet en egen dator. Det gör att språkundervisningen enkelt kan kopplas till teman och dagsaktuella ämnen.

– De digitala verktygen tar världen direkt in i klassrummet, säger tysk- och engelsklärare Kristina Nyström.

Det är morgon på Sjöstadsskolan i Hammarby Sjöstad. Klass 8:1 har samlats för dagens andra lektion, engelska, och nu sitter eleverna kring ett stort bord i mitten av klassrummet. Alla i strumplästen och med varsin dator framför sig. Snön faller i tjocka lager utanför fönstret. Men det är inte årets första snö- och trafikkaos som tar upp elevernas tankar den här morgonen. Donald Trump har precis valts till Amerikas president.

– Did you watch the election? frågar Charlotta Wilson, förstelärare i engelska.

Eleverna nickar. De flesta har följt valet fram till långt in på småtimmarna. En av dem, Amanda Hansson Åkerlind, har bara sovit i två timmar. Men trots många förlorade timmar sömn är stämningen förvånansvärt skärpt i rummet.

– Vad kommer att hända med de lagar om homosexuellas rättigheter att gifta sig som Obama grundade? Kan Trump ta bort dem nu? frågar Ingrid Alm.

Lektionen glider in på presidentens makt och juridiska rättigheter, allt på engelska. Här sträcks inga händer upp från de som vill ha ordet, timmen är ett naturligt samtal elever och lärare emellan. Klassen delas in i grupper om två med varsin delstat att djupdyka i: Vem är guvernör? Hur såg valresultatet ut? Till hjälp att besvara frågorna har Charlotta Wilson förberett en egen flik för uppgiften på den digitala plattformen Pearltrees, där hon samlat relevanta länkar till nyhetssajter som bland annat BBC, USA today och ABC News. Andra dagar kan eleverna hänvisas till plattformar som OneNote på Office263 och källor som New York Times, Youtube, Spotify, Twitter eller andra sociala medier. Även mobiltelefoner ses som ett välkommet hjälpmedel i undervisningen där det är lämpligt.

– Ett ordspel på mobilen är mycket mer inspirerande än att nöta glosor från en lärobok. Precis som att en låttext av Johnny Cash kan säga enormt mycket om USA:s historia. Och vad händer på twitter en dag som denna? frågar Kristina Nyström, lärare i engelska och tyska och får medhåll av sin kollega Charlotta Wilson.

– Varför ska skolengelskan egentligen skilja sig alls från det sätt som eleverna tar till sig språket på sin fritid? Om vi tar in de plattformar i undervisningen som eleverna rör sig på utanför skolan suddas linjerna mellan klassrum och fritid ut. På så sätt skapas ett intresse även utanför klassrummet, fortsätter Kristina Nyström.

Sedan Charlottas och Kristinas vägar korsades på Sjöstadsskolan år 2010 har de blivit ett sammansvetsat team ihop med övriga engelsklärare på skolan. Tillsammans har de besökt mässor och skolor med fokus på modern, digital undervisning i både Sverige och England. Inspiration och infallsvinklar de sedan föreläst om för andra lärare runt om i Sverige. Och inte minst – prövat tillsammans med sina elever.

Tack vare goda digitala förutsättningar på Sjöstadsskolan fanns möjlighet att helt lämna det läroboksbaserade tänk som präglade deras utbildning på Lärarhögskolan i mitten på 90-talet. Sjöstadsskolans rektor Lena Lindblad-Petersen hade tidigt insett fördelarna med digitala läromedel och uppmuntrade sina anställda att integrera datorer i undervisningen. Snart fick också alla elever på högstadiet en egen dator – detta redan ett halvt decennium innan den digitala undervisningen blev en obligatorisk del i den svenska läroplanen. Fortfarande ligger skolan i framkant när det kommer till digitalt lärande.

– För mig som lärare är det otroligt mycket mer inspirerande att själv kunna skräddarsy varje delkurs med högaktuellt underlag hämtad från det verkliga livet. Detta arbetssätt är mer utmanande och ökar motivationen och arbetsglädjen enormt, vilket smittar av sig på eleverna, säger Kristina Nyström.

Digitaliseringen har också möjliggjort en undervisningsform som är mer anpassningsbar efter varje elev. I klasserna blandas barn som har lätt för att lära och elever med särskilda behov.

– En elev med exempelvis dyslexi kan välja att redovisa en uppgift muntligt i stället för skriftligt, genom att skicka in en ljudfil digitalt. De digitala verktygen gör det möjligt för oss att skapa vad vi kallar gummibandsuppgifter där alla elever blir utmanade utifrån sina förutsättningar, säger Charlotta Wilson.

I takt med att läroböckerna blivit färre har också elevernas resultat förbättrats. 80 procent av alla skolans niondeklassare gick förra läsåret ut med A i betyg i engelska. Resultat som också går hand i hand med utfallen från de nationella proven. Kristina Nyström och Charlotta Wilson vill inte sticka under stol med att en del av förklaringen till de höga resultaten är socioekonomisk. Men att skolan ligger i ett område där de flesta elever har tillgång till datorer även hemma är inte hela förklaringen. En inspirerande rektor som är öppen för ny input och ett sammansvetsat lärarteam är av stor vikt. På Sjöstadsskolan har man därför etablerat en så kallad ”Sharing is caring”-kultur, där lärarna hjälper varandra med upplägg av undervisningen. Går det exempelvis att matcha teman inom engelskan med andra ämnen som SO och NO parallellt? Finns det andra infallsvinklar när det kommer till digitala informationskanaler? Kan eleverna hjälpa till med det?

– Att möta ny teknik med skepsis är inte en okej attityd hos lärare i dag. Vi måste i stället matcha den digitala självklarhet som finns hos barnen och våga vara öppna för deras verklighet. Det är först när vi släpper prestigen och öppnar blicken för nya perspektiv som vi når bästa resultat, säger Kristina Nyström.

Femtio minuter har gått. Eleverna tar sina datorer och går vidare till nästa lektion. Diskussionen om valresultatet försvinner bort i korridoren.

 

 

Text: Philippa Magnusson Foto: Jennifer Glans

 

Charlotta och Kristina tipsar om Digitala språkverktyg

 • Frångå läroboken och använd mer engelsk skönlitteratur. Många boktitlar finns i gratisversioner på nätet till exempel esl-bits.net.
 • Låt eleverna redovisa kunskap med hjälp av digitala genrer såsom bloggar, vloggar och fan fiction.
 • Utnyttja iPad eller elevernas mobiler för att göra trailers och filmer.
 • Screencast-O-Matic.com Låt eleverna agera PewDiePie och öva på genren instruktion.
 • Använd ljudinspelaren på datorerna och gör podcasts om aktuella ämnen.
 • Socrative.com är ett utmärkt verktyg för att snabbt utvärdera elevernas åsikter eller kunskaper.
 • Pearltrees.com är ett bra sätt att ta del av andras länksamlingar samt att organisera dina egna.
 • Office365 OneNote är ett exempel på en digital lärplattform där du både delar och kommunicerar kring arbetsupplägg och inlämningsuppgifter.
 • Använd gärna mobilen i klassrummet för styrda uppgifter t ex för att öva ord och fraser i spelet Kahoot och Quizlet live.
 • Delta i ämnesdidaktiska utvecklingsprojekt så att du och dina kollegor får möjlighet att utföra praktiknära forskning. Engelsklärarna på Sjöstadsskolan deltar nu i ett ramprojekt kring Taskbased Language Teaching.
 • Ta del av det utvidgade ämneskollegiet i t ex Facebookgruppen ”Engelska i åk 6-9” och följ ämnesspanarna på Lärarnas Riksförbunds hemsida.
 • Prioritera tid för ämneskonferenser och fokusera på utveckling av undervisningen med fokus på det eleverna har svårt att lära sig.
 • Arrangera bokcirkel om digitala arbetssätt tillsammans med dina ämneskollegor. Boktips: Sara Bruuns böcker Klassrummet möter världen och Digitala arbetssätt i klassrummet, Maria Vannerståhls Världen i klassrummet eller Pauline Gibbons Lyft språket, lyft tänkandet.
 • Ordna ett TeachMeet eller Edcamp på din skola med dina kollegor och bjud gärna in grannskolorna där ni får möjlighet att utbyta idéer där ”Sharing is caring” är ledorden.
 • Sök stipendier för kompetensutveckling i utlandet. Exempel är ATLAS där du kan få stipendium för konferensbesök utanför Europa och Goetheinstitutets stipendium för tysklärare
 • Besök mässor eller föreläsningar om framtidens skola t ex BETT i London, SETT i Kista, Framtidens lärande i Stockholm eller Bokmässan i Göteborg. Detta är ett utmärkt sätt att få ta del av de senaste rönen och den nya tekniken inom digital skola.
 • Var nyfiken på vilket sätt eleverna använder engelska i sin vardag. Vilka digitala plattformar använder de och fundera tillsammans med dem hur dessa kan användas i undervisningen.