Vi fokuserar på att erbjuda en digital tjänst där film, ljud, textbaserade böcker, människors erfarenheter och kunskaper vävs samman och erbjuds lättillgängligt.

Vårt mål är att verka för ett roligare lärande, där man oavsett förmåga kan tillgodogöra sig kunskaper genom ett inspirerande och lättillgängligt lärande. Få saker skapar en sådan bra grund för debatt och engagemang som en träffsäker film för aktuellt ämne!

Vi är också en plattforms- och brobyggare där även externa tjänster integreras och görs tillgängliga via en och samma inloggning.

Vi utvecklas och strävar mot att bli ett självklart hjälpmedel/inslag i det dagliga lärandet i alla Svenska skolor.

Vi drivs av att leverera hög kvalitet i allt vi gör och vi får en kick av att höra att det vi gör uppskattas och spelar en stor roll varje dag!