Vi har under alla år företaget funnits betraktat oss som en kombination av IT-avdelning och en del av Sveriges mediecentraler. I allt vi gör, är nytta för slutanvändaren, dvs, elever och pedagoger vårt viktigaste mål.

1985 sökte AV-Media, som det hette då, i Skövde, Örebro, Växjö och Linköping ett datorbaserat bokningssystem för att hantera utlåning av t.ex. VHS och 16mm film till sina skolor. För er födda efter 2000 – pappa eller farfar kan berätta om detta… 😀

Wasadata System AB, som vårt företag då hette, utvecklade ett MS-DOS baserat system, ”Spider”,  som senare kom att användas av alla mediecentraler i hela Sverige.

1994 släpptes den Windowsbaserade versionen av Spider som då rullade på Windows 3.x – precis då Windows på allvar slog igenom. På den tiden ”ringde” vi till Internet via telefonmodem.

1995 släpptes vårt första webbaserade system för att hantera lån.

1997 tar vi namnet SLI.SE. Det är kanske svårt att tänka sig nu, men vi var något av pionjärer, för på denna tid var inte Internet var mans egendom.

1998 släpptes vår version 2 av vårt webbaserade bokningssystem. Under följande år uppdaterades denna webbtjänst löpande med massor av förbättringar. Det var under denna tid vi utvecklades till att bli en ”molntjänst” – vi var faktiskt en molntjänst innan ens ordet fanns…

2007 invigs vår nya datahall, strategiskt placerad med i princip oändlig Internetkapacitet. Med denna datahall är vi rustade för framtiden, tror vi, men utvecklingen går snabbt…

2008 blev allt digitalt. Då fokuserade vi på allvar att göra allt tillgängligt via streaming – webb-tv. Utbildningsradion är starkt drivande och övriga filmdistributörer anpassar sig efter den nya tiden då allt ska vara tillgängligt här och nu.

2012 kom en större uppdatering av SLI Play som kördes parallellt med gamla SLI Play som en s.k. ”beta”-version. Under 2013 ersätts gamla SLI Play av den nya versionen. Vi når nu ett elevunderlag på över 1 miljon elever som använder våra tjänster!

Under detta år förvärvade SLI AB Mediecenter Mälardalen AB, numera SLI Education AB för att via det bolaget erbjuda Sveriges skolor och kommuner som saknar mediecentral dess tjänster via medieplattformen SLI Play.

Ännu en nyhet som kom 2012 var våra appar för iPhone & Android där alla kan nyttja våra tjänster på ett för mobilen anpassat sätt. Vår app stödjer valbara undertexter, vilket visade sig vara en stor utmaning då IOS (Apple enheter) saknade stöd för detta. För oss är detta viktigt eftersom det utgör en viktig pedagogisk poäng då detta är viktigt för språkutveckling.

2013 lanseras Läshörnan. Läshörnan är en digital tjänst som erbjuder ett stort utbud av e-böcker och ljudböcker. Kort sagt, vi gör samma sak med böcker som vi redan har gjort med film! 2013 är också året vi tar ansats för att indexera och söka allt innehåll resp. skola/kommun har tillgång till via Samsök – en tjänst som erbjuds gratis på medieplattformen SLI Play.

2014 kommer ”sociala delen” av SLI Play där pedagoger & elever på en gemensam digital arena utbyter kunskap och lär varandra. Även denna del kommer att erbjudas kostnadsfritt. Detta år erbjuds också SLI Plus som ett tillägg vilket bl.a. innehåller LPP/Projekt/Resurser.