Hur effektiviserar man ett skolbibliotek, och samtidigt gör det mer tillgängligt för eleverna?

Easylib är ett modernt bibliotekssystem utvecklat helt och hållet för skolan.

Till skillnad mot andra bibliotekssystem är Easylib designat med eleven som främsta användare.

Genom självbetjäning där eleven hittar/lånar/returnerar och sorterar tillbaka boken i rätt hylla frigörs många timmars logistikarbete som normalt sett utförs av skolbibliotekarien.

Ytterligare en positiv effekt är att skolbiblioteket nu kan hållas öppet även utan att skolbibliotekarie finns på plats vilket leder till en ökad tillgänglighet för eleverna.

 

easylib-kioskPlanering och genomförande

För att det här ska fungera i praktiken krävs att vi låter elevens behov styra hur vi utformar det fysiska rummet. Man kan faktiskt med fördel låta eleverna vara med i processen hur böcker klassificeras – då kommer det att bli lättare att hitta samtidigt som systemet respekteras.

Det finns flera olika billiga märkningssystem som man kan märka både böcker och bokhyllor med. Exempel på kategorier kan vara ”Barn i världen”, ”Deckare”, ”Hänt på riktigt”, ”Kärlek”, osv. Eller också skapar du dig ditt egna system. Hur du till slut väljer att organisera skolbiblioteket är helt upp till dig, men oavsett vad du kommer fram till så erbjuder Easylib ett systemstöd för ditt val.

Böcker och andra saker du lånar ut märks med en streckkod och läggs på ett mycket enkelt sätt in i systemet, tillsammans med bokens placering, t.ex. ”Blå hylla”, ”Sagor”. Vid retur av boken får eleven instruktionen att ställa tillbaka boken i ”Blå hylla”, ”Sagor”.

 

Allt du behöver finns i systemet

easylib-etiketterÅldersbeständiga streckkodsetiketter med skolans namn samt lånekort med er logo och namn beställs inifrån Easylib vilket är dig tillhanda normalt sett inom 2 arbetsdagar.

Easylib har koppling mot Kungliga Biblioteket, vilket gör registrering av böcker mycket effektiv.

En skolbibliotekarie kan centralt administrera flera olika skolor. Det är t.ex. möjligt att märka upp och bestämma placering av böckerna utan att ens vara fysiskt på plats. Böckerna skickas till skolan och när dom packas upp där klickar man på ”Var ska boken stå?” och kan sedan placera in den nya boken på rätt plats.

Systemet är integrerat med SLI.SE vilket innebär att såväl lärare, bibliotekarier och elever kan nå skolans bibliotek med samma inloggning som man når annan information på SLI.SE med. Det gör t.ex. att man hemma i t.ex. TV-soffan kan se om boken man vill låna finns tillgänglig. Det leder också till att alla lärare på skolan ges access till information om försenade lån, m.m. vilket ytterligare förenklar och frigör tid för skolbibliotekarien.

 

easylib-lanekortKostnadseffektivt och problemfritt

Easylib är en kombination av ”moln-tjänst” och fysisk hårdvara på plats. Det gör att vi kan ta ett totalansvar och göra det mycket enklare att använda jämfört med t.ex. ”streckkodsläsare + dator”. Skolan betalar en årlig kostnad för funktionen, vi tar allt driftansvar.

 

För mer information kontakta oss!