Själva syftet med Plus är att ge dig ett verktyg där du kan göra mer än att "bara" se på film. Du kan med verktyget sätta filmen i ett sammanhang och faktiskt bygga hela din lektionsplanering.

Plus innehåller ett utökat filmutbud, projektverktyget, kvalitetssäkrade pedagogiska planeringar (PP) och temn som kan individualiseras för pedagogernas egna behov samt metadata-taggade resurser som t.ex. länkar och externa filmer.

En pedagogisk planering tillhör varje pedagogs vardag. Vi gör den digital, integrerad med innehållet som tillhör planeringen. I Plus kan man inspireras genom att utgå från andra pedagogers projektplanering som en utgångspunkt för den egna planeringen.

Tjänsten har inga regionala gränser. Det innebär att förutsättningar finns för ett nationellt informations- och kunskapsutbyte.

 

För mer information kontakta oss!