2013 startades ett projekt i Habo ”Skolbibliotek i förändring”. Bakgrunden var bland annat att man ville modernisera och digitalisera skolbiblioteken efter nya skrivningar om skolbibliotek i Skollagen. Man såg också en möjlighet att nå skolutveckling genom att främja läs- och språkutveckling bland eleverna och öka stimulansen till läsning. Vid nyanställningen av två skolbibliotekarier formulerades uppdraget så här:

Du ska vara med och utveckla skolbiblioteken på 3 grundskolor F-3. Tillsammans med pedagogerna på skolorna
bygger du upp skolbiblioteken till att bli en resurs för elevernas kunskapsinhämtning.

I ett modernt skolbibliotek är det en god hjälp med ett digitalt system för självskanning samt katalogisering av fysiska böcker. Systemet gör det enkelt för eleverna att själva låna och lämna tillbaka och ställa upp böckerna på respektive hylla. Att registrera böckerna med teman och hyllplaceringar är flexibelt och lättskött. Det är också tacksamt att låta eleverna vara med i arbetet att bestämma vilka teman böckerna ska ha.

Som bibliotekarie får du tack vare tekniken med självskanningen möjlighet att använda din tid till att samarbeta med lärarna. Det här läsåret har lärarna haft schemalagda besök både i klassrummet och i biblioteket. Det har varit boktips, sammanfattande frågor på bokens innehåll, boksamtal med hjälp av materialet ”En läsande klass” källkritik och lästräning. Oavsett vilka moment som har förekommit kan man se att både lärarna och eleverna har uppskattat att få möjligheten att vara flera vuxna i hela klassen eller att dela upp dem i mindre grupper.

Det har också visat sig värdefullt att efter skoltid finnas som en resurs för fritidshemmen där eleverna ibland får som valbar aktivitet att besöka mig och biblioteket men också att hela gruppen kommer på högläsning.

Allt det här arbetet är möjligt tack vare ett självbetjäningssystem, Easylib som gör att man slipper mycket rutinarbete. Istället kan man bidra till att skolbiblioteket fungerar precis så som man önskade i annonsen nämligen som en resurs för elevernas kunskapsinhämtning.

Karin Cronholt, skolbibliotekarie, Habo

Gunilla Celén, IKT pedagog Mediacenter, Jönköping

Vill du veta mer om