En ny produkt ser dagens ljus

easylib-leveranseasylib_136x50Vi har jobbat med en ny produkt som kompletterar och breddar plattformen SLI.SE.

Vi kallar den EasyLib. Med denna nytänkande produkt kan vi hantera även det fysiska skolbiblioteket, dessutom på ett rationellare sätt än tidigare vilket leder till kostnadsbesparingar samtidigt som tillgängligheten ökar.

EasyLib tas fram i nära samarbete med två kommuner.