Forskare bakom dataspel mot mobbning

Forskare bakom dataspel mot mobbning

Över 90 procent av skolorna i Finland är med i antimobbningsprogrammet Kiva. I Kiva ingår ett dataspel, som forskare vid universitetet i Åbo varit med och tagit fram.

– Spelet hjälper barnen att utvärdera sitt agerande i den verkliga ärlden, säger psykologiprofessor Christina Salmivalli.

Vid universitetet i Åbo har forskning om mobbning bedrivits ända sedan 1980-talet. När det finska utbildningsdepartementet såg behov av ett nationellt handlingsprogram för att förebygga och minska mobbning i skolan vände de sig dit.

2009 var Kiva redo att tas i bruk på finska skolor. Programmet erbjuder evidensbaserade lösningar mot mobbning, med en grundtanke om att åskådarna har en avgörande roll i mobbningsprocesser.

– När mobbning upptäcks finns ett så kallat Kiva-team på varje skola som är med i programmet. Teamet kan bestå av lärare, skolsköterskor, kuratorer eller skolpsykologer och de har tydliga riktlinjer kring hur de ska agera. Inget förebyggande arbete kan förhindra all mobbning, så det måste finnas en procedur att följa när det väl upptäcks, säger Christina Salmivalli, professor i psykologi vid universitetet i Åbo och verksamhetsansvarig ledare för Kiva.

I programmet ingår återkommande åldersanpassade ”Kiva-lektioner”, där saker som mänskliga relationer och gruppsammanhang tas upp.

I programmet ingår även ett dataspel.

– Dataspelet är kopplat till innehållet på lektionerna och hjälper barnen att förstå det som diskuterats. När de har haft en viss lektion kan läraren aktivera den del av spelet som handlar om samma tema. Eleverna kan testa vad de har lärt sig under lektionerna och kan göra praktiska övningar i en virtuell värld, säger hon.

Eleverna skapar egna karaktärer, som hamnar i olika situationer i klassrum, matsal eller korridoren. Genom att föra musen över andra karaktärer kan de se vad de tänker.

– Man får också feedback i slutet av spelet, som att ”flera följde ditt exempel och agerade likadant”.

Eleverna på de anslutna Kiva-skolorna får varje år fylla i en utvärdering. Forskarna i Åbo kan se att antalet elever som säger sig ha blivit mobbade sjunkit under de sex åren Kiva funnits, liksom de som säger att de utsatt andra för mobbning.

– Det är en väldigt tydlig trend. Bara det att eleverna vet att deras skola är med i Kiva ökar tryggheten och trivseln, säger Christina Salmivalli.

Varje år spelar omkring 100 000 finska elever Kiva-dataspelet.

Läs mer om Kiva här: http://www.kivaprogram.net/sweden

Text Sofia Stridsman


Digitala verktyg i kampen mot mobbning

En app för att anmäla kränkningar, skadegörelse eller trakasserier på nätet. Det är en del i Drottning Blankas gymnasieskolas framgångsrika arbete för att förebygga mobbning.

– I dag händer mer bakom skärmarna än på skolgården, säger rektor
Norma Aznar.

Några elever skyndar mot lektionen med böcker och mobiler i händerna. I övrigt är det lugnt i korridorerna på Drottning Blankas gymnasieskola nära Globen i södra Stockholm den här förmiddagen.

Norma Aznar är sedan 2013 rektor för skolan, som har 300 elever på fyra olika gymnasieprogram. Hon säger att det för henne, som skolledare, är viktigt att ha en tydlig bild om vad som händer på skolan. När hon blev tipsad av en lärare om appen Speak Up var hon inte sen att nappa, och skolan blev den första i Sverige att använda mobilappen mot mobbning.

Alla elever får ladda hem appen gratis och kan, i eget namn eller anonymt, rapportera om allt från klotter, droger, våld och mobbning till oro för skolkamrater. Händelserna skickas till berörda mentorer och till Norma Aznar.

– Vi skaffade inte appen på grund av att vi hade mycket problem, utan för att ha ett bra verktyg. Vad gäller Speak Up är det heller inte bara nätmobbning vi hade i åtanke, utan alla tråkiga grejer som kan hända i en tonårings liv; skadegörelse, självskadebeteende, ”sexting” (meddelanden med sexuellt innehåll), alkohol och annat, säger hon.

 

Camilla Linnér Nilsson undervisar i historia på Drottning Blankas gymnasieskola. Hon säger att skolan är så liten att vuxna och ungdomar känner varandra väl. Eleverna söker i hög grad upp henne om det är något som oroar dem, upplever hon.

– Atmosfären är väldigt öppen och det är inte någon hård eller kaxig attityd. Men det är bra att appen finns – den är enkel att använda och det är bra att det går att vara anonym, om det är någon som inte vågar säga något direkt till dig.

Förstaårseleverna Alva Thysell, Philip Olsson, Nikola Milosevic, Thereze Almkvist och Simon Sandkvist menar att tongångarna på nätet elever emellan var hårdare i högstadiet. Samtidigt känner samtliga av dem någon som blivit utsatt för mobbning eller fått oönskade bilder publicerade på internet.

– Om någon lägger ut bilder finns de alltid kvar där. Sunt förnuft borde gälla både i verkligheten och på nätet, men det finns en stor skara som kan hata på nätet utan att riskera att åka dit. Många tycker inte ens att det är värt att göra en anmälan, eftersom det ändå bara läggs ner, säger Philip Olsson.

Ingen av dessa elever har ännu använt appen för att rapportera om mobbning eller annat. Rektor Norma Aznar bekräftar att antalet inkomna anmälningar än så länge är få, men säger att hon inte vet om det beror på att problemen på skolan är få eller på att appen ännu är ny för många elever.

Hon konstaterar samtidigt att eleverna ständigt är ute på nätet och att sociala medier är en stor del av deras liv. Det gör skolans arbete för att stävja nätmobbning extra viktigt, menar hon.

– Empatin försvinner om man sitter bakom en skärm och skriver hemska saker och inte ser hur mottagaren reagerar. Jag känner starkt att vi måste visa att detta inte är okej. Mobbning är inte mindre smärtsamt för att det sker på Instagram.

Text Sofia Stridsman Foto Markus Marcetic

 

Tips! Digitala verktyg mot mobbing

Appen Speak Up: http://gospeakup.com/se

Enable Hackathon: http://enable.eun.org/hackathon

Finska antimobbningsmodellen Kiva: http://kivaprogram.net

 

 

 

Mer om mobbing på SLI Play

Lärlabbet

Lärare och skolledare möts för att diskutera frågor och dilemman inom skolans värld. I sex av fjolårets avsnitt behandlas mobbning.

Det handlar om dig

Hur kan individer som var och en är schysta göra fruktansvärda saker mot andra i grupp? Fyra program för gymnasiet med lärarhandledning.

Stå upp för de tysta

Lennart Bångs gripande kortfilm om vikten av att våga säga ifrån när någon behandlas illa.