”Världen är vårt kollegium”

Lärare är inte längre begränsade till kollegiet på den egna arbetsplatsen. I stället är möjligheterna till inspiration och kunskapsutbyte i princip oändliga. Tack vare engagemanget i sociala medier.                    

Det twittras, bloggas och skrivs Facebooksinlägg som aldrig förr inom lärarkåren. Pedagogen Ann-Marie Körling myntade för ett par år sedan begreppet ”det utvidgade kollegiet” för att beskriva det forum lärare kan bli en del av genom sociala medier. För den som vill ha tips om en pedagogisk matte-app eller diskutera lärarlegitimationsreformen är möjligheterna betydligt fler än när den fysiska arbetsplatsen satte ramarna.

– Som lärarkår är vi lika starka som vår gemensamma kompetens och erfarenhet. Det finns enorma fördelar om vi utnyttjar det i ett bredare perspektiv. Vi kan hitta kollegor i hela Sverige, ja i hela världen – utifrån ett gemensamt intresse, säger Janna Scheele, utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen Östersund och lärare.

Hon ser många poänger med att utvidga sitt kollegium med hjälp av sociala medier.

– Lättillgängligheten är det jag tänker på först. Jag kan slänga ut en fråga på Twitter
i stunden och behöver inte invänta nästa arbetslagsmöte.

Den obegränsade tillgången till inspiration, idéer och kontaktnät som nätet erbjuder är en annan fördel.

– Man behöver inte uppfinna hjulet själv varenda gång och jag tror att det bidrar till att stärka likvärdigheten.

Men, tillägger Janna Scheele, eftersom informationsflödet är obegränsat behövs strategier för att inte drunkna. Det kan vara smart att bara engagera sig i frågor man verkligen tycker är intressanta.

– Jag har själv fått tänka om för att inte bli dränkt, både vad gäller information och diskussioner som man blir engagerad i. Det är klokt att tänka till redan innan du sätter igång.

Text Åsa Larsson

 

Så kommer du igång

 • Fundera på vad du vill ha ut av de sociala medierna – om du vill få tips och/eller vara interaktiv med andra.
 • Bestäm hur aktiv du vill vara.
 • Ta en sak i taget – börja med de forum som du är bekväm med.
 • Drunkna inte i informationsflödet – ha en strategi för att begränsa informationen. Välj de bloggar, forum, twitterkonton och hashtags som fyller en funktion för dig.
 • Exempel på twitterskolor som hjälper nybörjaren igång finns här: http://pedagog.ostersund.se/wordpress/?p=541

Bloggar

Bloggar som rör skolan drivs av lärare, skolor, forskare, myndigheter, politiker och skoldebattörer. Varför inte starta en egen blogg om dina hjärtefrågor?

Bloggtips! http://korlingsord.se (Ann-Marie Körlings blogg), http://annakaya.se (Anna Kaya om nyanländas lärande), http://eduminttu.blogspot.se (Fröken M:s lärarblogg, lärare i Finland som bloggar om sin vardag), http://thebig6.se (Lotta Bolin på Årstaskolan, Stockholm om The Big five och förmågorna).

 

Facebook

Gå med i grupper vars medlemmar är intresserade av samma saker
som du.

Tips! Skollyftet, Flippa klassrummet, Bedömning för lärande, The Big Five.

 

Twitter

Följ andra som delar med sig om skolan eller var själv aktiv genom att dela material och diskutera skolfrågor. Använd hashtags som #skolan och #skollyft för att nå andra som vill diskutera.

 

SLI Community

En alldeles ny kommunikationsplattform för dig som har ett konto på SLI.SE. Här kan du dela material och idéer med kollegor och elever. Läs mer på SLI.SE.

 

Lektion.se

Plattform där lärare delar med sig av färdiga lektionskoncept.

 

Instagram

Lärare delar med sig av bilder från klassrum och skolmiljöer för att ge inblick i skolans arbete.

Tips! ”För det vidare” – Lärarförbundets Instagramkonto där en ny lärarstudent varje vecka skriver och lägger ut bilder från sin vardag.


Så kan skolan arbeta mot näthat

Johnny Lindqvist är expert på ungdomskommunikation och projekt ledare för No Hate Speech Movement. Här är hans tips för att förebygga nätkränkningar i skolan.

 • Var intresserad. Visa intresse för ungdomarnas sociala medier och prata om det positiva i deras digitala liv – inte bara det negativa.
 • Var där. Var aktiv i kanalerna för sociala medier, i den mån du orkar. Du behöver inte ha jättekoll på alla sociala medier, eftersom trender förändras fort. Se hellre till att känna till lite om alla.
 • Stärk eleverna. Jobba med att stärka elevernas trygga platser på nätet – precis som man gör då man pratar om mobbning i det analoga livet.
 • Uppmana till anmälan. Klargör för eleverna att de kan moderera sina sociala medier hårt – och anmäla när det behövs.
 • Lag och rätt. Lär er om det juridiska på nätet och vilka skyldigheter och rättigheter ni har. På No Hate Speech Movement (ett initiativ från Europarådet som drivs av Statens medieråd på uppdrag av regeringen) finns en podserie som handlar om lag och rätt.
 • Grundläggande förståelse. Utse en person i lärarlaget som ansvarar för att ha koll på vilka sociala medier som gäller, hur de används och hur man anmäler. Sprid information i form av en lathund via intranätet eller ha genomgångar då och då.

Text Mårten Färlin